Ogłoszenia

Nowoczesne ciężarówki dla 50-latków

1 marca 2009

0564623aa3966d0ca5faa41757c1e771dafa4841 (288-11)

PROJEKT “Nowoczesne ciężarówki dla 50-latków”

JEST WSPÓŁFINANSOWANY jest w 85% PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach na kategorię C (ciężarówki) i C+E (ciężarówki z przyczepą lub naczepą)

38a7f921606722dd2ef987ab3b4b47b2ff3fa4ea(288-12) Witam serdecznie. Jest mi niezmiernie miło przedstawić Państwu kolejny autorski projekt Ośrodka Szkolenia Kierowców KULKA o nazwie “Nowoczesne ciężarówki dla 50-latków”. Nasz pierwszy projekt “Transport -  Mobilny rynek pracy” cieszył się dużym powodzeniem. Mam nadzieję, że i tym razem firma KULKA spełni oczekiwania beneficjentów, bowiem po raz pierwszy udało nam się napisać aplikację skierowaną do osób pracujących. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z informacją o projekcie oraz uczestnictwa w nim. Menedżer projektu Maciej Kulka

Celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji w dziedzinie transportu pracowników lubelskich przedsiębiorstw po 50 roku życia.

Dlatego też projekt “Nowoczesne ciężarówki dla 50-latków” realizując cel główny stawia sobie za zadanie spełnienie następujących celów szczegółowych:
-  podnieść kwalifikacje zawodowe osób po 50 roku życia zatrudnionych w lubelskich przedsiębiorstwach w wyniku uzyskania prawa jazdy kategorii C

-  podnieść kwalifikacje zawodowe osób po 50 roku życia zatrudnionych w lubelskich przedsiębiorstwach w wyniku uzyskania prawa jazdy kategorii C+E -  zwiększyć aktywność ekonomiczną i edukacyjną osób po 50 roku życia

Cel ten będzie realizowany poprzez przeprowadzenie szkoleń uprawniających do egzaminu na prawo jazdy kategorii C oraz C+E

Zapraszamy na szkolenie
Ośrodek Szkolenia Kierowców KULKA
20-218 Lublin, Ul. Hutnicza 30
Tel.: (081) 749-60-80
www.kulka.pl e-mail: kulka@kulka.pl