Ogłoszenia

Opole: szkolenie dla instruktorów

4 lipca 2010

77f34d43b727c7013fafc7389ba0037c08cf02e9

(Fot.: PD@N 341-24)

.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu uprzejmie zaprasza do udziału w szkoleniu dla instruktorów nauki jazdy realizowanym w ramach projektu “Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców”.

Projekt realizowany jest przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie poprzez firmę ATC Group w Gostyniu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przebieg szkolenia

Szkolenie składa się z trzech części:
1. Pierwszy dzień szkolenia stacjonarnego w siedzibie WORD;

2. Szkolenie e-learningowe (prowadzone przez konsultantów projektu bezpośrednio z uczestnikami szkolenia);

3. Drugi dzień szkolenia stacjonarnego w siedzibie WORD.

Tematyka szkolenia 1 dzień:

Prawo (2 godz.)

Psychologia (2 godz.)

Andragogika (2 godz.)

Narzędzia edukacyjne (2 godz.)

Tematyka szkolenia 2 dzień:

Prawo (1 godz.)

Psychologia (2 godz.)

Andragogika (3 godz.)

Narzędzia edukacyjne (1 godz.)

Egzamin 1h (test komputerowy 80 pyt.)

Przewidywany termin szkoleń: 8 wrzesień 2010 r.: marzec 2011 r.

Odpłatność od osoby szkolonej wynosi 128 zł.

płatne na konto ITS: 18 1240 6074 1111 0010 2719 6358

(wpłata po zakwalifikowaniu na szkolenie).

W ramach tej kwoty uczestnik szkolenia odbędzie cykl szkoleniowy, otrzyma zestaw niezbędnych materiałów edukacyjnych na kwotę ok. 300 zł., w tym programy i płyty CD , certyfikat uczestnictwa oraz lunch i serwis kawowy.

Rekrutacja uczestników trwa.

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w ww. szkoleniu

do pok. 102, I piętro, WORD Opole, ul. Oleska 127

w terminie do 7 sierpnia 2010 roku.

Więcej informacji: tel.: 77/402-92-11

e-mail: biuro@wrbrd.opole.pl

oraz na stronie: www.osk.net.pl