Ogłoszenia

Otwarto Oddział Terenowy MORD w Krakowie

11 lipca 2010

b5843071fed82256386cf224c1f277678e06c4db (Fot.: PD@N 430-31)

MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KRAKOWIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA 8 LIPCA 2010 ROKU ROZPOCZĄŁ DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁ TERENOWY MORD PRZY UL. BALICKIEJ 127 W KRAKOWIE EGZAMINY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE NA KAT. B W ODDZIALE TERENOWYM ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W GODZINACH OD 7.00 – DO 15.00

ZAPISY NA EGZAMINY TEORETYCZNE

I PRAKTYCZNE NA KAT. B PRZEPROWADZANE

W ODDZIALE TERENOWYM PRZYJMOWANE BĘDĄ

WYŁĄCZNIE PRZY UL. BALICKIEJ 127

W GODZINACH OD 7.30 DO 14.30

Z A P R A S Z A M Y:

NUMERY TELEFONÓW: (12) 393-37-41, 393-37-42,

FAX; /012/ 393-37-43

Słowa kluczowe egzamin na prawo jazdy WORD