Ogłoszenia

Popieramy akcję „LIFEPAK – Ratunek dla Serca”

11 maja 2008

637854669665a552a4b0c77d00922590d8b1beae

Szkoła Bezpiecznej Jazdy LetsDrive włączyła się w akcję “LIFEPAK – Ratunek dla Serca”
promującą ideę wczesnej defibrylacji. Firma LetsDrive została wyposażona w automatyczny defibrylator zewnętrzny, a instruktorzy zostali przeszkoleni w zakresie jego obsługi oraz promocji idei wczesnej defibrylacji. Przy pomocy defibrylatora treningowego każdy uczestnik szkoleń LetsDrive nauczy się skutecznie ratować życie ofiarom zatrzymania akcji serca. Szacuje się, że nagłe zatrzymanie krążenia jest w Polsce bezpośrednią przyczyną nawet 80 tysięcy zgonów rocznie. Ofiara zatrzymania akcji serca ma zaledwie 5% szans na przeżycie. Zabiegi ratunkowe mogą podnieść szanse przeżycia nawet trzykrotnie, ale jedynie impuls defibrylatora może przywrócić prawidłową pracę serca. Jeśli w pobliżu miejsca zdarzenia znajdzie się defibrylator – szanse przeżycia rosną nawet do 70%.

LetsDrive jest pierwszą szkołą bezpiecznej jazdy w Polsce posiadającą defibrylatory orazkadrę przygotowaną do szkolenia z ich obsługi.

Kontakt: Paweł Dejmek – Szkoła Bezpiecznej Jazdy LETSDRIVE - +48 607 777 700
pdejmek@letsdrive.pl - www.letsdrive.pl