Ogłoszenia

Portal edukacyjny WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE - korzystaj

18 listopada 2011

74036b16cf84d647e3a598840a9848b198681c8c

-Portal Edukacyjny Wychowania Komunikacyjnego “Bezpieczna droga do szkoły” służy popularyzacji wśród dzieci, rodziców i nauczycieli zasad bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym oraz upowszechnieniu skutecznych instrumentów wychowania komunikacyjnego w domu i w szkole.

-Jest partnerską inicjatywą edukacyjną wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Warszawie, Radomiu, Ostrołęce, Siedlcach, Ciechanowie i Płocku oraz Grupy IMAGE sp. z o.o. Patronat nad Portalem objęła Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

-Do Portalu, jako inicjatywy otwartej, mogą przyłączać się inne polskie i zagraniczne organizacje i instytucje prowadzące działalność w zakresie edukacji komunikacyjnej.

-Portal jest otwartym, ogólnodostępnym forum wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń. Oferuje użytkownikom dostęp do swoich zasobów wraz z możliwością bezpłatnego pobierania ich w celach niekomercyjnych.

Redakcja Portalu mieści się w Warszawie (03-305 Warszawa, ul. Witkiewicza 14,

e-mail: redakcja@wychowaniekomunikacyjne.org

Redaktor Naczelna: Bożenna Chlabicz – e-mail: bozenna.chlabicz@wychowaniekomunikacyjne.org

www: http://wychowaniekomunikacyjne.org/

Zapraszamy na strony Portalu

(Fot.: PD@N 404-51)