Ogłoszenia

Premie dla egzaminatorów - sprostowanie

10 lutego 2008

W tekst newsa z dnia 31 stycznia 2008 r. zatytułowanego “Premie dla egzaminatorów”znalazł się błąd tekstowy, zgodnie z obowiązującym prawem za zaistniałą sytuację przepraszamy Czytelników i autorów noty. Poniżej publikujemy pełen tekstwyjaśnienia złożonego przez WORD Bydgoszcz:

W dniu 6 grudnia 2007 r. w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł nt. premiowania egzaminatorów. W artykule były nieprawdziwe informacje dotyczącewypowiedzi dyrektora Tadeusza Kondrusiewicza i z-cy dyr. Tadeusza Błażejewskiego. Z artykułu wynikało, że egzaminatorom o niskiej zdawalności zabiera się premię.

W dniu 10 grudnia 2007 r. zostało wysłane żądanie sprostowania tych wypowiedzi, któregotreśćzostała również opublikowana na stronie internetowej Ośrodka.

W dniu 8 grudnia 2007 r. w telewizji lokalnej w “Zbliżeniach” o godz. 18:00 i 21:45 została zaprezentowana informacja, która wyjaśniła wszelkie wątpliwości dotyczące zasad premiowania egzaminatorów. Nieprawdziwe informacje zostały zdementowane na forum Radia Gra a w późniejszym czasie w Radiu PIK i Złote Przeboje.

Mimo tych wyjaśnień ZZPWORD na wniosek Przewodniczącej oddziału terenowego Pani Barbary Jarzyny w dniu 14 grudnia 2007 r. wystąpił do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego o ukaranie dyrektorów oraz do Prokuratury Rejonowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w tej sprawie. Sytuacja ta jest tym bardziej naganna, gdyż Pani Przewodnicząca nie podjęła w macierzystym zakładzie żadnej próby wyjaśnienia tej sprawy. Posiadamy również informację, że wniosku tego nie skonsultowała z szeregowymi członkami związku. O w/w. wystąpieniu Dyrektor dowiedział się za pośrednictwem mediów.

Zdecydowana większość egzaminatorów WORD w Bydgoszczy złożyła protest przeciwko szkalowaniu dobrego imienia WORD w Bydgoszczy, jego Dyrektorów oraz egzaminatorów, którzy zawsze i w każdych okolicznościach swoją pracę wykonywali rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pod protestem podpisała się również część członków ZZPWORD w Bydgoszczy.

Temu atakowi przeciwstawili się związkowcy z NSZZ Solidarność, którzy po wysłuchaniu wyjaśnień dyrektora Tadeusza Kondrusiewicza oraz innych pracowników WORD i przeanalizowaniu stanu faktycznego ustalili, że “Nieprawdziwe są stwierdzenia dotyczące nagradzania egzaminatorów, którzy rzadko oblewają kursantów i zabieraniu premii tym, u których jest niska zdawalność” .

Z informacji uzyskanych od Dyrektora WORD w Bydgoszczy wynika, że

egzaminatorzy są premiowani na podstawie Regulaminu wynagradzania i zgodnie z nim. Premia ma charakter uznaniowy i jest przyznawana przez Dyrektora, który jej wysokość uzależnia od takich elementów jak : obecność w pracy, dyscyplina i efektywność pracy, skargi, kultura prowadzenia egzaminów, przestrzeganie zasad i przepisów w zakresie oceny egzaminów.

Z zasadami tymi egzaminatorzy zostali zapoznani (odbywają się narady robocze jak i szkolenia).

W związku z powyższym wydaje się, że bezzasadne są pretensje zgłaszane przez Ogólnopolski ZZP-WORD, a całe zamieszanie zostało wywołane na skutek przekazania nieprawdziwych informacji przez Panią Barbarę Jarzynę - Przewodniczącą Oddziału Terenowego w Bydgoszczy.

Słowa kluczowe egzaminator WORD