Ogłoszenia

PZM: środki finansowe Unii Europejskiej

31 grudnia 2008

17e751191d49c9cc616aa49f5eb8bc3438551b3c (279-7)

Na zlecenie Zarządu Głównego PZM, wskazana przez ministra sportu kancelaria doradztwa gospodarczego, dokonała audytu wybranych tematów dotyczących budowy i modernizacji torów wyścigów samochodowych,  torów kartingowych, ośrodków doskonalenia techniki jazdy oraz wyposażenia służb ratownictwa sportowego, w jednostkach organizacyjnych sfederowanych w Polskim Związku Motorowym. W opracowaniu wskazano możliwości sfinansowania nawet do 85% wartości inwestycji i zamierzeń modernizacyjnych. W szczególności dotyczy to torów kartingowych i ośrodków doskonalenia techniki jazdy.

Zainteresowani proszeni są kontakt z wicedyrektorem Biura Sportu i Marketingu ZG PZM
p. Markiem Sikorą; ul. Kazimierzowska 66, 02-518 Warszawa;  tel.: 022 849 80 71;
m.sikora@pzm.pl