Ogłoszenia

Szkoła Instruktorów zaprasza na kolejny kurs techniki jazdy

15 maja 2011

15ced15dc4e5241e5d019a032f14730eb09c2aec

(Fot.: PD@N 387-7)

W dniach od 6 do 8 czerwca 2011 roku Szkoła Instruktorów organizuje w Toruniu kolejny kurs dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy kategorii B C CE i D. To jedyne szkolenie tego typu w Polsce w zakresie podanych kategorii prawa jazdy. Organizatorzy szkolenia w czasie kursu zapewniają uczestnikom: specjalne materiały przygotowane pod kątem egzaminu państwowego, zajęcia praktyczne prowadzone na terenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy na sprzęcie dostarczanym przez Szkołę Instruktorów.

Jeszcze tylko w tym roku obowiązują dotychczasowe zasady nabywania uprawnień instruktora techniki jazdy. Warto zatem ubiec wchodzące w życie przepisy i zdobyć uprawnienia, która pozwolą prowadzić m.in. obowiązkowe szkolenia z ryzyka w ruchu drogowym i doskonalenie techniki jazdy u osób posiadających uprawnienia do kierowania.

Szczegółowe informacje i zapisy: www.szkolainstruktorow.pl

Koordynator szkolenia: Marcin Kukawka, tel. 694 300 255

Egzaminy państwowe na instruktorów techniki jazdy organizuje

komisja powołana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela

Wydział Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.