Ogłoszenia

Szkolenie kierowców i konwojentów zwierząt

29 maja 2011

 

5eb89bb980806ca50de34eff4afc992b3f44610d

(Fot.: PD@N 389-19)

 

SZKOLENIE KIEROWCÓW I KONWOJENTÓW

ZATRUDNIANYCH PRZY TRANSPORCIE ZWIERZĄT

 

INFORMACJA TELEFONICZNA Tel. (+58) 300 15 33 Dział Szkoleń

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97

 

WYMAGANE DOKUMENTY - Czytelnie wypełniona karta zgłoszeniowa; kserokopia posiadanego prawa jazdy

 

CZAS TRWANIA KURSU - 2 dni; szkolenie kończy się egzaminem

 

KOSZT KURSU - 300 zł. / os.

 

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku