Ogłoszenia

Wymiana taboru w WORD Szczecin

14 grudnia 2008

Dyrektor WORD Szczecin

z a p r a s z a

kierowników ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów

na spotkanie w sprawie:

wymiany taboru WORD Szczecin

0d032b40c2d4d8cd62bc912d65c2fede0a1977f0(278-23)

które odbędzie się

  7 stycznia 2009 (środa) o godzinie 16.00

w Sali  Wykładowej Ośrodka w budynku przy ul. Golisza 10

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie

Słowa kluczowe pojazdy egzaminacyjne WORD