Ogłoszenia

Zaproszenie dla instruktorów na konferencję metodyczną - SPOŁECZNA MISJA NAUCZYCIELI JAZDY

24 lutego 2008

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję metodyczną pod nazwą "Społeczna misja nauczycieli jazdy", która odbędzie się dnia 28 lutego br. w siedzibie WORD Olsztyn, ul. Towarowa 17B.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości szkolenia kandydatów na kierowców poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych instruktorów nauki jazdy, co będzie miało bezpośredni wpływ na poprawę brd.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Ministerstwo Infrastruktury - Sekretariat Krajowej Rady BRD oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie przy współpracy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców i wydawnictwa Grupy IMAGE.

Tematyka konferencji:

- Sylwetka psychologiczna nauczyciela jazdy

- Odpowiedzialność prawna nauczycieli jazdy

- Umiejętności dobrego kierowcy - ocenianie i trening

- Metodyka kształtowania właściwych postaw kierowców wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego

- Potrzeby zawodowe nauczycieli jazdy

- Nadzór nad procesem szkolenia

- Stan przygotowania do egzaminu w ocenie osób zdających oraz statystyka zdawalności i przyczyny niepowodzeń egzaminacyjnych

Rejestracja uczestników o godz. 10.30, rozpoczęcie konferencji 11.00, zakończenie o godz. 15.30.

Uczestnicy konferencji otrzymają materiały metodyczne wspierające pracę instruktorów jazdy oraz certyfikaty wystawione przez organizatorów.

UCZESTNICTWO JEST NIEODPŁATNE.

Uprzejmie prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności pod nr. tel. 089 532 26 36 lub 532 26 43 najdalej do dnia 22.02.2008. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.