Ogłoszenia

Zaproszenie na licytację samochodów

11 maja 2008

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie

OGŁASZA SPRZEDAŻ W TRYBIE LICYTACJI

23 sztuk samochodów osobowych marki OPEL CORSA-C

eksploatowanych dotychczas jako pojazdy egzaminacyjne.

Dane pojazdów wystawionych do licytacji: rok produkcji: 2006; kolor nadwozia: biały, wersja nadwozia: 3DR i 5DR, pojemność silnika: 1229 cm3, przebieg: od 33360 km do 40540 km, cena wywoławcza: od 18 700,00 zł do 20 400,00 zł. Pojazdy przeznaczone do sprzedaży posiadają ocenę stanu technicznego i wycenę wartości rynkowej (cena wywoławcza) sporządzoną przez Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego.

Pojazdy będzie można oglądać w dniu 11 maja w godzinach 10.00 - 12.00 oraz w dniu 18 maja w godzinach 08.00 - 9.30, w siedzibie WORD Warszawa, przy ul. Odlewniczej 8 (parking wewnętrzny).

Publiczna licytacja odbędzie się w dniu 18 maja o godzinie 10.00 w siedzibie WORD Warszawa, przy ul. Odlewniczej 8. Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł na konto WORD nr: 02 1060 0076 0000 3300 0021 8773 i posiadanie dowodu wpłaty. Jedynym kryterium wygranej jest najwyższa zaproponowana cena. Informacja o wyniku licytacji przekazana zostanie bezpośrednio w dniu licytacji. Jeżeli Oferent mimo wygrania licytacji nie wpłaci pozostałej należności na konto WORD w terminie 7 dni od daty licytacji tj. do dnia 25 maja 2008 r. włącznie, traci prawo do zwrotu wadium jak i do nabycia pojazdu. Osoby, które wygrały licytację będą mogły odebrać samochody na podstawie wystawionej przez WORD faktury VAT, po wpłaceniu zaoferowanej kwoty pomniejszonej o wadium, jednakże nie wcześniej niż po wpłynięciu pełnych środków na konto. Osobom, które nie nabyły żadnego pojazdu wadium zostanie zwrócone w ciągu 2 dni przelewem na wskazane konto.

Dodatkowe informacje dotyczące licytacji zamieszczane będą na stronie internetowej WORD Warszawa http://www.word.waw.pl

Kupujący zastrzega sobie prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyn.

Słowa kluczowe pojazdy egzaminacyjne WORD