Przegląd prasy

01 W Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu

6 listopada 2015

78a943c9a265d1f7b1fa6edc77cf1d9f654c2855

Rektor: dr inż. Zbigniew Sebastian

4f0cf5b22ebaa01f2a072240963da0c7ba89da42

Kanclerz: mgr inż. Janusz Pawęska

(527-3-4 fot. jola michasiewicz)

We Wrocławiu w auli Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. “TRANSPORT DROGOWY XXI WIEKU”. Przybyłych powitali: rektor dr inż. Zbigniew Sebastian oraz kanclerz mgr inż. Janusz Pawęska, który zapoznał obecnych z historią, misją, zakresem kształcenia; osiągnięciami szkoły. Podkreślił, iż uczelnia realizuje autorski program nauczania w zakresie zarządzania transportem. Kierunek ten realizowany jest przy dużym zainteresowaniu studentów. Uruchomiono także studia w języku angielskim (1/3 studentów zagranicznych) oraz studia dualne (połączenie wykształcenia i doświadczenia: 3 dni nauki w szkole i 2 dni pracy zawodowej).

71968428f050a1e03b6fb4fba1d00cee7649fafe

Budynek Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu (wzniesiony w 1903 r.)

(527-5 fot. MWSLiT)

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu została powołana do życia w 2001 roku. Potrzeba powołania tego typu placówki wynikała przede wszystkim z faktu, że w Polsce nie było wyższych uczelni kształcących w zawodzie logistyk. Tymczasem rynek pracy zgłasza ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Tworząc Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu przyjęto jako misję wykształcenie menedżerów przygotowanych do zarządzania nowoczesnymi procesami logistycznymi, gotowych do pracy w warunkach współdziałania w zintegrowanej Europie. Spełnienie misji, Uczelnia upatruje w odpowiednim doborze programu nauczania, w zatrudnieniu doświadczonej kadry dydaktycznej oraz szeroko pojętej współpracy z innymi podmiotami. Dzięki współpracy z partnerem strategicznym - uczelnią francuską - program kształcenia MWSLiT zapewnia zdobycie wiedzy i kwalifikacji z dziedziny logistyki, transportu i spedycji na europejskim poziomie. Międzynarodowy charakter Uczelni, szerokie kontakty z partnerami o profilu logistycznym, transportowym i spedycyjnym, pozwalają MWSLiT realizować formułę edukacji otwartej poprzez organizowanie gościnnych wykładów specjalistów krajowych i zagranicznych, a także wizyt studyjnych w firmach. Stanowią one element uzupełnienia procesu dydaktycznego, umożliwiający studentom poszerzenie wiedzy i skonfrontowanie swoich wyobrażeń o zawodzie z rzeczywistością. Jest to możliwe m.in. dzięki współpracy z wieloma uczelniami z Europy i świata oraz wiodącymi firmami z sektora TSL.

Utworzenie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, wspólnie z uczelnią francuską, zostało uhonorowane nagrodą premiera Francji Jean-Pierre Raffarina. Nagroda była jedną z pięciu, którymi uhonorowano międzynarodowe projekty z udziałem Francuzów, jednak jedyną w dziedzinie edukacji. Wyróżnienie jest tym cenniejsze, że zgłoszono 92 projekty z całego świata. Drogą eliminacji, przedsięwzięcie utworzenia MWSLiT we Wrocławiu zajęło pierwsze miejsce nagrodzone w Paryżu w 2003 roku.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest niepubliczną wyższą szkołą, wpisaną do rejestru uczelni prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową "206". Uczelnia powstała na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku (Dz. U. Nr 96, poz. 590 z późn. zm.). Struktura Uczelni ma charakter jednowydziałowy (Wydział Logistyki i Transportu). Corocznie przyjmowanych jest około 700 kandydatów na studia pierwszego stopnia (studia licencjackie) oraz około 200 kandydatów na studia podyplomowe. Proces kształcenia na naszej Uczelni odbywa się w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. W 2007 roku starania Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu o uzyskanie możliwości prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Logistyka zostały uwieńczone sukcesem. MWSLiT we Wrocławiu była pierwszą uczelnią w kraju posiadającą uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich II stopnia. Po uzyskaniu dyplomu absolwenci mogą skorzystać z bogatej oferty specjalistycznych studiów podyplomowych organizowanych przez Uczelnię.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu została również wyróżniona w raporcie międzynarodowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). O uczelni można przeczytać “umożliwia studentom nabywanie dodatkowej wiedzy i doszkalanie się. Wszyscy studenci mają praktyki w przedsiębiorstwach. Niepubliczna, ukierunkowana na biznes i przemysł Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, zapewnia firmom logistycznym wyszkolonych profesjonalistów. Większość studentów zatrudniona jest w sektorze logistycznym”.

Dzięki staraniom władz Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, studia inżynierskie i licencjackie na kierunku Logistyka uzyskały certyfikację The Chartered Institute of Logisitcs and Transport UK, organizacji zrzeszającej 33 000 specjalistów branży TSL w ponad stu krajach. Nasza Uczelnia jest jedyną instytucją w Polsce posiadającą certyfikację tej prestiżowej organizacji, będącą potwierdzeniem najwyższej jakości programu nauczania. Absolwenci studiów na kierunku Logistyka otrzymają certyfikat wydawany przez CILT (UK), który będzie dodatkowym atutem na rynku pracy. MWSLiT we Wrocławiu jest jedyną uczelnią wyższą w Europie Środkowo-Wschodniej, która uzyskała akredytację brytyjskiego instytutu logistycznego. 

da86419924f011b71269e3e2ca18d44c1ccdf4b4

186bc21ce36797ade555a2a128a4a7be8e46f987

(527-6-7 fot. MWSLiT)