Przegląd prasy

02. Działają już 20 lat

17 maja 2012

d4705f30bca8a5c4bba4d3f42e505395e1336ff62c3708341ab45a47438a7e897a26fa1de223bc4cae2f03134165138864c971fd8557cc54c32c411c27ac774295b19a7e7103401ad07c6cbe99c5baf20e82797475379cae27ea844c5fbc32231aa28a6163cf9f43968607d32707dc68132eb8a4f459768b4e2972dcc3cb01e9619319714b82b8347cb1a59a3168ad55bf5ebfe54749962d01fd1c82e146a863b679d3db81a9de9763868de6ba4eaea8d6a22170a098b89e351c4d786d293eb00d079ba84db613dc77d0ed9c6280a7b951a40c01e8c90730a739b6205593c0b96f69803c680a2ccfce5f00c9176d836e

(Fot.: PD@N 428-85-96jm)

W ramach programu finału XIII Ogólnopolskiego Konkursu INSTRUKTOR ROKU 2012 przewidziano uroczystości związane z XX-leciem Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców. Podczas uroczystego zebrania członków, w obecności licznie przybyłych gości, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak wręczył “Złoty Medal za Długoletnią Służbę” Januszowi Ujmie oraz od Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej odznakę honorową “Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”: Edwardowi Karasińskiemu, Stanisławowi Fluderowi, Czesławowi Sekule, Jerzemu Wojtanowiczowi. Prezes Krzysztof Szymański, uhonorował: "Złotą odznaką Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców": Janusza Ujmę, Tadeusza Szewczyka, Danutę Smagałę, Czesława Sekułę, Jerzego Wojtanowicza, Janusza Baranka, Stanisława Fludera, Antoniego Habera, Edwarda Karasińskiego, Włodzimierza Sudera, "Srebrną odznaką Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców":Marka Dworaka, Krzysztofa Majchrzyckiego, Jacka Zająca, Tadeusza Boduszka, Henryka Witka, Stanisława Grudnia, Marka Romka, Andrzeja Szczygła, Tadeusza Lepszego. - Jest to pierwsza, od 20 lat, uroczystość i pierwsza okazja do odznaczeń osób zasłużonych w pracy dla dobra naszego Stowarzyszenia i Federacji - podsumował prezes MSNKK, Tadeusz Szewczyk. Małopolskie Stowarzyszenie również odznaczyło swoich członków i partnerów w działaniu statutowym, złotą i srebrną odznaką “Zasłużonego Członka Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców” oraz “Członka Wspierającego”. Przybyli na spotkanie przedstawiciele władz, organizacji, goście konkursu składali na ręce prezesa MSNKK gratulacje i życzenia.