Przegląd prasy

07. K. Szymański: cieszy, że są to młodzi ludzie

17 maja 2012

34c8a5692914dd44b074067cae6160e001963534

(Fot.: PD@N 428-15jm)

Redakcja Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Kolejny, XIII Konkurs INSTRUKTOR ROKU, który miał miejsce 16-17 maja br. w Krakowie, ogłosił Pan za zakończony. Historia tej imprezy, to - w naszym odczuciu - historia kształtującego się środowiska. Dzisiaj może bardziej scalonego, podkreślającego przynależność do zawodu instruktora. Jakie były te początki imprezy, ale może też środowiska?

Krzysztof Szymański, prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców (fot.):Pierwszy konkurs “Instruktor Roku” o puchar Starosty Bełchatowskiego został rozegrany 23 września 2000 r. W konkursie startowały załogi dwuosobowe (instruktor prowadzący + pilot). Swoje reprezentacje do konkursu wystawiły ośrodki szkolenia kierowców z Tomaszowa Maz., Bełchatowa i Piotrkowa Tryb. Impreza była bardzo sympatyczna. Zakończenie konkursu odbyło się na terenie ośrodka wypoczynkowego SŁOK k/Bełchatowa. Po wręczeniu nagród uczestnicy biesiadowali przy ognisku. Imprezę wspierały władze lokalne, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz rodziny instruktorów. Pomysłodawcą konkursu był Andrzej Guszkowski właściciel szkoły jazdy “LABORA” Kolejne konkursy - II, III, IV w tym V międzynarodowy zostały rozegrane w Bełchatowie. I konkurs został rozegrany w ramach Klubu Dobrej Autoszkoły, kolejne były organizowane w ramach działalności Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego. W 2004r przekazaliśmy prawo organizacji konkursu do Krakowa. 23.06.2005 roku pierwszy raz konkurs został rozegrany poza naszym regionem tj. w Krakowie pod patronatem Ministra Infrastruktury. Organizatorem było Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego, Małopolski Urząd Wojewódzki i Prezydent Miasta Krakowa. Nie ulega wątpliwości, że były to początki integracji środowiska szkoleniowego na szerszą skalę oraz zawiązywanie się bliższej współpracy pomiędzy szkoleniowcami a administracją rządową, samorządową, organizacjami pozarządowymi, producentami i sprzedawcami pojazdów oraz innymi instytucjami i firmami, które czują się związane z naszą branżą. Dzisiaj to środowisko jest już nieźle zorganizowane i rozpoznawalne w kraju.

Pytanie: Od kilku lat uczestniczymy w INSTRUKTORZE ROKU. W Krakowie widzieliśmy wiele nowych twarzy. Frekwencja także była zdecydowanie większa. Jak jest rzeczywiście?

Odpowiedź:W Krakowie obecni byli przedstawiciele największych organizacji zrzeszających szkoleniowców, szefowie największych firm wydawniczych związanych z naszą dziedziną oraz najbliżsi nasi redaktorzy branżowi. Koledzy z Kielc reaktywowali stowarzyszenie, przystąpili do federacji, podczas uroczystości wręczania nagród wręczyliśmy im certyfikat przynależności. Podkreślam również bardzo mocno obecność przedstawicieli stowarzyszeń, którzy nie są członkami federacji, ale bardzo aktywnie uczestniczą w działalności społecznej na rzecz naszego środowiska w swoich regionach. Cieszy mnie, że są to młodzi ludzie i znaleźli czas na taką działalność. To dobrze wróży.

Pytanie: Wracając do spotkania w Krakowie. Poproszę o Pana jego ocenę.

Odpowiedź:Z uwagi na zmianę miejsca rozgrywania konkursu oraz wyłączeniem się z organizacji konkursu Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego na sześć tygodni przed datą realizacji, zadanie dla organizatorów zostało wyraźnie utrudnione. Były nawet propozycje, żeby zmienić datę konkursu. Postanowiliśmy jednak utrzymać zaplanowany termin zmieniając tylko miejsce rozgrywek. Nie było łatwo. Jako organizatorzy dostrzegliśmy swoje niedociągnięcia. Chciałem jednak podkreślić, że otrzymałem wiele pozytywnych opinii, które są budujące. Mam też na uwadze fakt, że nie jesteśmy zawodowcami w organizowani takich uroczystości a wszyscy zaangażowani robili to społeczne nie szczędząc sił i swojego cennego czasu. Ponieważ frekwencja była bobra to z czasem spłyną do nas zewnętrzne oceny konkursu i te dla nas będą najważniejsze. Przyjmujemy dobre oraz złe oceny i wyciągniemy z nich wnioski, a kolejny konkurs zorganizujemy lepiej.

Pytanie: Gdzie odbędzie się następne spotkanie?

Odpowiedź:Zgodnie z ogólnym regulaminem konkursu w ciągu 30 dni od daty zakończenia konkursu powinny wpłynąć do Federacji wnioski na zorganizowanie konkursu. Na podstawie wniosków Zarząd PFSSK podejmie stosowną uchwałę i wyda zgodę na zorganizowanie konkursu “Instruktor Roku 2013”. Czekamy na wnioski.

Rozmowę przeprowadziła, J. Michasiewicz

- red. tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS