Przegląd prasy

07 Krzysztof Grzegorczyk: Szkolenie kierowców przewożących towary niebezpieczne

6 listopada 2015

4bfd511b4e19d64d786f5070d02154673fb1686b

(527-61 fot. jola michasiewicz)

Dr inż. Krzysztof Grzegorczyk (fot.), główny specjalista Transportowego Dozoru Technicznego, ekspert w dziedzinie przewozu towarów niebezpiecznych, współtwórca aktów prawnych w tej dziedzinie, współautor polskich wersji ADR; autor poradników; wykładowca kilku szkół wyższych, wygłosił referat zatytułowany: “Szkolenie kierowców przewożących towary niebezpieczne”. Ten ekspert, od lat zajmujący się tytułową problematyką, w sposób syntetyczny i rzeczowy omówi zagadnienia szkolenia w zakresie zarówno podmiotowym jak i przedmiotowym, wymagań dotyczących osób szkolonych, nadzoru nad zajęciami; obowiązujących regulacji prawnych (dyrektywy UE i przepisy krajowe); zawartość umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. itd. itp.

bb06848c95f48ac3c513c583a6bb67625f523481

deab869d929c5c343ad0ce20b7cdafe8a1705487

(527-25-26 grafika z prezentacji pt. “Szkolenie kierowców...”)