Przegląd prasy

08. R. Stencel o konkursie i sprawach najważniejszych

17 maja 2012

d5af5de74ce2dab60669ceafbb1d5ccb564cc6e1 

(Fot.: PD@N 428-16jm)

Roman Stencel, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/siedzibą w Koszalinie

 

Redakcja Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: W Krakowie odbył się właśnie konkurs INSTRUKTOR ROKU 2012. To bardzo interesująca impreza, zorganizowana po raz trzynasty. W naszym przekonaniu impreza cementująca środowisko instruktorów nauki jazdy, którzy na co dzień są konkurentami, a więc sprawa niełatwa. Jak ocenia Pan tę inicjatywę? Ideę tego konkursu?

Roman Stencel, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców:Tradycyjne, coroczne “sztandarowe” przedsięwzięcie PFSSK pt. finały konkursu INSTRUKTOR ROKU... jest imprezą potrzebną, gdyż cyklicznie uaktywnia i mobilizuje regionalne środowiska i poszczególnych instruktorów nauki jazdy do dbałości o aktualność wiedzy i umiejętności praktyczne (nawet takie, które niekoniecznie są potrzebne w codziennej działalności zawodowej, ale istotne dla widowiskowej atrakcyjności konkursu), a także do “zdrowej” rywalizacji i podwyższania kwalifikacji zawodowych.

Z roku na rok rośnie w środowisku zainteresowanie tym konkursem, co samym w sobie rodzi prospołecznie pożądane, pozytywne implikacje.

Dlatego zarząd PFSSK powinien zadbać, aby organizatorzy przyszłych, kolejnych edycji konkursu zabezpieczyli perfekcjonizm logistyczny i znaczącą atrakcyjność nagród.

17 kwietnia br. profesjonalizm organizacyjny konkursu w Krakowie, był adekwatny do pechowej “13” tj. liczby odpowiadającej kolejnej edycji tego konkursu i niestety był na żenująco niskim poziomie.

To przykre doświadczenie zostało nieco “zniwelowane” zaangażowaniem sędziów pracujących pod przewodnictwem kol. Krzysztofa Bandosa oraz przejrzystością zasad i kryteriów oceny zadań konkursowych, jak i zadbaniem o “równość szans” zapowiadanych i zrealizowanych przez prezesa K. Szymańskiego.

 

Pytanie: Wracając do Krakowa. W ramach programu imprez organizatorzy przygotowali debatę, która miała miejsce w auli pięknej, nowej uczelni grodu Kraka, w Akademii Krakowskiej. To bardzo ważne i oczekiwane przez środowisko spotkanie z udziałem przedstawicielstwa Ministerstwa Transportu, Policji, ITS. Zadał Pan kilka bardzo konkretnych, niezmiernie aktualnych i nadzwyczaj ważnych pytań. Jak ocenia Pan kierunek zmian wprowadzanych przez ministerstwo do projektów rozporządzeń wykonawczych ustawy o kierujących pojazdami?

Odpowiedź: Podnoszone w pytaniu “ważne i oczekiwane” spotkanie z p. Tomaszem Piętką wynika wyłącznie z faktu braku ważnych rozporządzeń oraz bieżącego dostępu do treści projektów tych rozporządzeń, nad którymi pracuje p. T. Piętka jak i “ułomności” czy raczej formalistycznego traktowania procedury konsultacji społecznych.

W Krakowie dowiedzieliśmy się, że najbardziej aktualne teksty rozporządzeń dostępne są na stronach Rządowego Centrum Legislacji http://bip.rcl.gov.pl

Kwestie regulowane rozporządzeniami są ograniczone zakresem przedmiotowego upoważnienia ustawowego.

Odnośnie rozporządzenia w sprawie szkolenia i uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami...

Najważniejszymi nowościami są:

*Podział OSK na zwykłe i SuperOSK (posiadające poświadczenie o spełnieniu dodatkowych wymogów);/

*Szczegółowe programy szkolenia na poszczególne kat. pr. Jazdy;

*Karta Kandydata na Kierowcę;

*Likwidacja obowiązku szkolenia dodatkowego (po 3 negatywnych wynikach egzaminu państwowego);

*Obowiązek sprawdzenia profilu kandydata udostępnionego w systemie teleinformatycznym przed rozpoczęciem szkolenia;

*Wystawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia poprzez aktualizację profilu kandydata udostępnionego w systemie teleinformatycznym;

*Możliwość prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej;

*Obowiązek odbycia corocznych 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów nauki jazdy.

Natomiast odpowiedź na moje pytania dotyczące braku możliwości przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy osoby, która np. w dniu wejścia w życie uokp jest uczestnikiem kursu kat. C z powodu nie spełniania wymogu mim wieku 21 lat - nie satysfakcjonują!

W świetle uregulowań Dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (Dz. U UE L 403/18)

art.4 ust.6 Prawa jazdy wydane osobom w wieku poniżej dolnych granic  określonych w ust. 2 - 4 zgodnie z niniejszym ustępem są ważne jedynie na terytorium państwa członkowskiego wydającego prawo jazdy do czasu osiągnięcia przez posiadacza prawa jazdy dolnej granicy wieku określonej w ust. 2 - 4.

Art.13 ust.2 dyrektywy

Wszelkie uprawnienia do kierowania pojazdami przyznane przed 19 stycznia 2013 r. dyrektywy nie podlegają ograniczeniu lub unieważnieniu przez przepisy niniejszej dyrektywy.

Wydaje się być zasadne podnoszenie naruszenia konstytucyjnych praw nabytych w aktualnie obowiązującym tekście uokp.

Pytanie: Zapowiadaliście Państwo zakończenie zbierania podpisów pod petycją w sprawie dopuszczenia do egzaminu państwowego pojazdów osk oraz regulacji cenowych. Jak ocenia Pan poparcie dla tej inicjatywy? Kiedy tę petycję planujecie Państwo złożyć w ministerstwie?

Odpowiedź: Wyczerpujące informacje opublikowano pod linkiem:

http://www.izbaosk.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=216&Itemid=79

b341f722a72b8bdc60b51aeb05cf6d0078dd792e(Fot.: PD@N 428-70)

 

PODSUMOWANIE

 

18.05.2012 r. List z “księgą” (patrz fotka) z ok. 1150 podpisami wysłano do min. Sławomira Nowaka.

W poniedziałek 21.05.2012 r. wysyłano kolejne egzemplarze listu

do n/w posłów członków prezydium Sejmowej Komisji INFRASTRUKTURY:

1. Rynasiewicz Zbigniew /PO/ - przewodniczący

2. Aleksandrzak Leszek /SLD/ - zastępca przewodniczącego

3. Piechociński Janusz /PSL/ - zastępca przewodniczącego

4. Tchórzewski Krzysztof /PiS/ - zastępca przewodniczącego

5. Żmijan Stanisław /PO/ - zastępca przewodniczącego 

oraz pocztą elektroniczną do redakcji ogólnopolskich dzienników: “Gazeta Wyborcza”, “Rzeczpospolita”, “Dziennik Gazeta Prawna”, “Fakt”, “Super Ekspres”.

Celem dotarcia z problematyką listu do jak najszerszego kręgu społeczeństwa, wykorzystując materiał dostępny na witrynie internetowej proszę o zainteresowanie mass mediów regionalnych treściami listów!

W zasadzie poza pierwszą piątką wyszczególnioną w poniższym zestawieniu (szczególne podziękowania i gratulacje należą się Jurkowi Wojtanowiczowi z Krakowa), leaderzy pozostałych środowisk nie zaangażowali się w akcję w oczekiwanym stopniu! Z trzech n/w wymienionych województw (N, O, P) nie uzyskano żadnego podpisu

1.OT5 Kraków (J. Wojtanowicz) - 184

2.OIGOSK / OT 6 Gdańsk + PSINJ Wejherowo - 151

3.SSSK Białystok, Suwałki, Łomża - 109

4.OIGOSK / OT1 Koszalin (R. Stencel) - 105

5.OIGOSK / OT8 Siedlce, Garwolin, Łuków - 90

6.OSK Wałowa - 32

7.OSK "KOLIBEREK" Siedlce - 12

8.OSK "LUCYNA" Garwolin - 5

9.SWiISK Gorzów Wlkp. - 54

10.OIGOSK / OT 2 Toruń (K. Cichacki) - 34

11.OIGOSK / OT3 Łódź (Zb. Popławski) - 33

12.Gryglas Zbigniew Łódź - 17

13.Kostulski Andrzej Łódź - 9

14.OSK "OLIMP" Piotrków Tryb. - 33

15.Stowarzyszenie  Radom (BOGATEK) - 56

16.OIGOSK / OT7 Zielona Góra - 56

17.OT9 Głogów - 27

18.OSK "Alfred" Lublin - 25

19.Toruń, Bydgoszcz (pozostali) - 18

20.Wałbrzych (Ol. Krzywda) - 17

21.Kielce - 11

22.Inne72

Łącznie  - 1150

 

wyróżniki starostw, których instruktorzy i kierownicy osk poparli list:

1. BI, BIA, BBI, BS, BSK, BWM, BHA, BL, BLM

2.CB, CBY, CT, CTR, CG, CBR,

3.DBA, DGL, DPL,

4.EL, ELW, EBE, EKU, EP, EZG, EPA, EBR, EPI, ETM,

5.FG, FGU, FKR, FSD, FSL, FSU, FNW, FMI, FZ, FZG, FZI

6.GA, GD, GST, GWE, GKS, GTC, GST, GPU,

7.KR, KRA, KWI, KT, KTA, KOS,

8.LLU, LU, LUB, LSW, LRY

9.RKL, RNI

10.SZ, SB, SBI, SZY

11.TK, TJ, TJE

12.WG, WN, WR, WRA, WPL, WGS, WS, WSE, WSI, WSK, WLS, WWE,

13.ZBI, ZK, ZKL, ZKO, ZCH, ZMY, ZSZ , ZSD, ZGY, ZSW

NWARMIŃSKO-MAZURSKIE

OOPOLSKIE

PWIELKOPOLSKIE

 

 

Szkoda, że tylko tak niewielu (830) “pofatygowało” się “kliknąć” w ramach n/w sondażu na stronie Grupy IMAGE. Sonda na stronie  http://www.grupaimage.com.pl/?s=prd&ankieta_send=1

Czy egzamin państwowy na prawo jazdy powinien odbywać się także przy użyciu pojazdów ośrodków szkolenia kierowców?

Tak (708)

Nie (106) 106/ 830 = 12,70%

Nie mam zdania (16)

Oddanych głosów: 830 

Dziękujemy za rozmowę

 

Rozmowę przeprowadziła, J. Michasiewicz

– red. tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS