Przegląd prasy

09 Adam Tarnowski: Innowacyjne narzędzia diagnozy psychologicznej kierowców

6 listopada 2015

bf4004872cae3110a84cc1dbbb51e6e931deeda3

(527-28 fot. jola michasiewicz)

Dr hab. Adam Tarnowski (fot.), profesor Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej wygłosił referat zatytułowany: “Innowacyjne narzędzia diagnozy psychologicznej kierowców, wnioski z badań”. Na wstępie profesor mówił o psychologii, psychotechnice, psychoedukacji i ich roli, a tu: oprócz badań i diagnozy psychologia w transporcie drogowym może również wspierać proces szkolenia (wystandaryzowane wykłady i materiały); dostarczać zaawansowanych narzędzi szkolenia (eyetracking); pomagać w zarządzaniu zasobami ludzkimi (systemy motywacyjne itp.); pomagać w osobistym rozwoju pracowników (również kierowców); przeciwdziałać negatywnym skutkom pracy kierowcy (przemęczenie, problemy rodzinne, stres); pomagać w kształceniu instruktorów. Mówca podkreślił znaczenie roli wspierającej proces szkolenia psychologia. Przypomniał, iż zajęcia z psychologii są obowiązkowe jedynie dla instruktorów (10 godzin). Obowiązujący zakres zagadnień ocenił, jako prawidłowy, jednak - jak podkreślił - nawet przy tak małej liczbie godzin wykłady powinny być obudowane ćwiczeniami. Poinformował, o przygotowywanym w IPSYT.PL we współpracy z wydawnictwem Grupa IMAGE podręczniku psychologii dla instruktorów oraz materiałów do prowadzenia warsztatów. Adam Tarnowski mówił także o zarządzaniu zasobami ludzkimi (wczesne wykrywanie problemów mogących prowadzić do dekompensacji i błędów człowieka; pomoc psychologiczna; profilaktyka zaburzeń związanych ze stresem zawodowym; wsparcie w problemach rodzinnych; systemy motywacyjne); zarządzaniu zmęczeniem (IPSYT.PL wkrótce będzie oferował proste, tanie testy umożliwiające ocenę aktualnej sprawności psychologicznej kierowcy przed podjęciem pracy, w trasie; pracujemy również nad profesjonalnymi testami na urządzenia mobilne (tablet, smatrfon) które umożliwią zdalną ocenę funkcjonowania pracowników - informował).

18e165ac3b986e455f1c2a785aa4842dcebc19bb

(527-29 grafika z prezentacji pt. “Innowacyjne narzędzia diagnozy psychologicznej kierowców...”)