Przegląd prasy

1. rocznica powstania Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych

18 czerwca 2016

1c95f444ccfb8cc2d0bc3972709bfa8afcd9caf7

dd7ee2a5275c569e2d22c828de8859856c630448

89795e0aab0bf3de3ed9dd417a7471615c762e9c

dbb587459c5d6a5fe7c5992a3ea64189309870a2

3eb549add935709d525e055133636dfcf02027ca

fa9a1aec6abdf3b6af2ce9dccb71db0398bba5fb

c49a1ff5f5d427dbee81970d3309fc97cf008352

(541-5 oraz10-14 fot. Jola Michasiewicz)

Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych ITS, pierwszy w Polsce ośrodek spełniający oczekiwania środowiska osób dysfunkcyjnych, obchodził właśnie 1. rocznicę powołania. Na terenie Instytutu Transportu Samochodowego w ramach Integracyjnego Pikniku Naukowego “RAZEM DLA MOTOMOBILNOŚCI: podróże, turystyka i wypoczynek” odbywało się bardzo interesujące spotkanie. Wydarzenie zostało objęte patronatem: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji. Wśród patronatów medialnych także Tygodnik PRAWO DROGOWE@NEWS.

Według danych z 2014 roku orzeczenie o niepełnosprawności posiadało ponad 3,8 mln mieszkańców. W całej populacji osób niepełnosprawnych w Polsce wskaźnik zatrudnienia wynosi jedynie 14%. Nie uległ on poprawie w ciągu ostatnich 20 lat. Przeciwnie, w 1995 r. aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce była wyższa niż obecnie (19%). W celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym ruchowo mobilności na poziomie osób w pełni zdrowych oraz ułatwienia im aktywizacji zawodowej Instytut Transportu Samochodowego powołał w 2015 roku Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych. Celem CUM jestwsparcie aspiracji motoryzacyjnych środowiska osób niepełnosprawnych oraz popularyzacjai rozwój profesjonalnych usług motoryzacyjnych dla środowiska osób z dysfunkcjami.

Było to bardzo interesujące, ale i bardzo pożyteczne spotkanie. Zademonstrowane zostały pojazdy należące do floty ITS wraz z adaptacjami przeznaczonymi dla osób z dysfunkcjami, a także produkty i usługi dedykowane tej grupie odbiorców. Zorganizowano także seminarium, na którym eksperci przedstawili naukowe aspekty związane z zagadnieniem niepełnosprawności. Możliwe były konsultacje z partnerami Centrum - instruktorami, egzaminatorami, psychologami transportu, diagnostami, specjalistami medycyny ratunkowej oraz firmami adaptującymi pojazdy.

Poniżej nasz fotoreportaż. W kolejnych edycjach Tygodnika opublikujemy wywiady z: Pełnomocnikiem Dyrektora ITS ds. Osób Niepełnosprawnych Beatą Stasiak oraz Moniką Ucińską; Agnieszką Pokorą-Porczyk z Centrum Adaptacji Pojazdów dla Osób Niepełnosprawnych; Piotrem Kosmowskim, właścicielem Specjalistycznej Nauki Jazdy dla Osób Niepełnosprawnych z Warszawy itd. Tymczasem mała galeria oferty Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych:

2c9a114bbeae755afd319585dd43dad1b5dafebb

8e5191e1aebfb5452389edc74b26454d606ba4c4

82a81632c8e2cd586e0e991b2d2038fb85e910f5

65fb41c88167c9306af43e9a7525d0fde9881048

c211ca426d0226d62c88b9afdc61fb7c24cb386f

91e3918e3f32a709b51ed616bb6c4cd39a078ede

(541-101-106 fot. Jola Michasiewicz)