Przegląd prasy

10 Euzebiusz Jasiński: Kursy uzupełniające dla kandydatów na kierowców w transporcie międzynarodowym

6 listopada 2015

3c7dc9e5a69ff4f87da0e6c253ebeba22b9163b1

(527-30 fot. jola michasiewicz)

Euzebiusz Jasiński (fot.), dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce wygłosił referat pt.: “Kursy uzupełniające dla kandydatów na kierowców w transporcie międzynarodowym”. Na wstępie mówca rozważał oceny poziomu wyszkolenia kierowców, szczególnie w kontekście oczekiwań przedsiębiorców. Środowisko uważa, że: kwalifikacje do samodzielnej pracy są niewystarczające - przywoływał opinie. Natomiast sam program szkolenia odbiega od oczekiwań przedsiębiorców - ocenił. E. Jasiński odniósł się do systemu szkoleń realizowanych w innych krajach UE, wskazał na modele - niemiecki, skandynawski, francuski. Zastanawiał się: może powinniśmy mieś własny - model Polski. Mówił o modelu finansowania szkoleń. - Podstawowym problem w Polsce jest brak systemu finansowania szkoleń zawodowych jaki istnieje np. we Francji, Holandii czy Skandynawii. Aktualnie - przedsiębiorcy czy kierowcy nie stać na ponoszenie kosztów kwalifikacji wstępnej i szkoleń okresowych - wskazywał. Omawiając szkolenia - przypomnijmy, prowadzone na podstawie dyrektywy 2003/59/WE - mówił o nadgorliwości prawa i restrykcyjnych przepisach prawnych; o koncentracji na średniowiecznej podstawie programowej; o proporcjach szkolenia w zakresie teorii; o braku kadry instruktorskiej z odpowiednim stażem i wiedzą praktyczną; o niewspółmiernych kosztach zajęć praktycznych do zajęć teoretycznych. W dalszej części swojego wykładu Jasiński postawił pytanie: czy szkolenie w ramach KKZ jest wystarczające do potrzeb gospodarki? I dalsze: Czy stać nas na szkolenie osób bezrobotnych? Czy mamy wypracowany model edukacji zawodowej odpowiadający potrzebom gospodarki? Czy koniecznie musimy zatrudniać pracowników z krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo? Omawiając szkolenie w warunkach specjalnych wskazał na niedopuszczalność szkoleń na płycie poślizgowej. - Kierowca myśli, że jest doskonały. Ja bym tego tupu szkoleń nie polecał - podsumował. Natomiast uznał za niezbędną okresową weryfikację instruktorów i egzaminatorów. Na zakończenie omówił zagadnienie szkolnictwa zawodowego w Polsce. W Polsce brakuje szkół o profilu kierowca lub kierowca-mechanik - podkreślał i postulował podjęcie konkretnych działań w tym zakresie. Swój referat Euzebiusz Jasiński podsumował prezentując postulaty branży transportowej oraz wykaz oczekiwań pracodawców.

ad5c3707472a26c757003bc4997a5733e7075281

b8cff018e9775d9939e6a07a9126b612a294d463

4f15fb5540d5d42246d25f2b0cfbe73751c79796

a9ec7abd51ddc9ce46719eb6e9be344412091730

b248c9f9e06d88bff8f3b6c3eeef4b725288208a

(527-31-35 grafika z prezentacji pt. “Kursy uzupełniające dla kandydatów na kierowców...”)