Przegląd prasy

13 I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Transport drogowy XXI wieku” zakończona (fotogaleria)

6 listopada 2015

a3f60ef350609e0c9ea7441b7192676b89f6b48e

f74ea9605170a257ff845dd9ea68f12031886cd82194924bbf80badea5c3463c0e9d233d63bbeff5

8a63086dbb164a8e809dd9c8d4bee4374601b1d8c33c63e1a5793538f99de9b4828abf2bf3537a78

8340b7fe18f3d29134ed7bb217730a91d1fb3299b8c15b684892522f9c297ffc77eff95cc6b5c7f1

bee5d6cbeda0b46ef4078eb7ce59d6a7ad6463adc41a7754afe06557791ee0d3dca20fee58aa8ceb

dc3b9ca40d82de4da06a0c1ff9db3ea60d453d017fd8c7400a59928f22b935f2a8edbe911c567cb2

d69441adac6478cc42649570c440e5e5855f0dac6fdcc52553256c50836d24f94e36d45763529b51

(527-55, 43-54 fot. jola michasiewicz)

Na zakończenie I Międzynarodowej Konferencji Naukowej “TRANSPORT DROGOWY XXI WIEKU’, która odbyła się 6 listopada 2015 r. we Wrocławiu, współorganizatorzy zapowiedzieli kontynuację inicjatywy tego typu spotkań. Gospodarz - Kanclerz: Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu Janusz Pawęska podkreślił, iż dorobek konferencji i część wygłoszonych referatów zostanie opublikowany w uczelnianym wydawnictwie. Przybyłym podziękował za uczestnictwo, w sposób szczególny podkreślił znaczenie udziału Tomasza Matuszewskiego, starosty gostyńskiego. Zaprezentowane analizy i oceny stanowią wzbogacenie prac szkoły - dodał. Zadeklarował udział MWSLiT w pracach Polskiego Klastra Edukacyjnego. Natomiast Witold Wiśniewski, prezes wydawnictwa Grupa IMAGE z siedzibą w Warszawie w imieniu PKE, informował: w Polsce jest już siedem tzw. kluczowych klastrów krajowych, my – może wspólnie – nad powołaniem kolejnego będziemy pracowali. Dyskusja na tematy podejmowane podczas konferencji po jej zakończenia przeniosła się w kuluary spotkania.