Przegląd prasy

13. Procedura zgłaszania ofert na organizację INSTRUKTORA 2013

17 maja 2012

 

f06c880638202e0bbac837fff14fb18185123b01

(Fot.: PD@N 427-54)

W Krakowie w trakcie odbywającego się XIII Konkursu INSRUKTOR ROKU 2012 obradował KDZ Polskiej Federacji Stowarzyszenia Szkół Kierowców, obecni byli członkowie zarządu federacji Krzysztof Szymański i Jan Sańczyk. Obecni byli prezesi lub wiceprezesi zrzeszonych 20 Stowarzyszeń. Poruszano sprawy:

1.Bieżące oraz dyskutowano nad dalszym planem działalności PFSSK.

2.Organizacji i przebiegu finału XIII Ogólnopolskiego Konkursu INSTRUKTOR ROKU 2012. Podjęto decyzje o otwarciu terminu zgłaszania ofert na organizację Konkursu w przyszłym -2013 r.

3.Określono zestaw najważniejszych bieżących spraw środowiska tj.: propozycja ustalenia urzędowej ceny minimalnej za godzinę szkolenia na poszczególne kategorie praw jazdy; wprowadzenie do przepisów zapisu, umożliwiającego osobie egzaminowanej wybór pojazdu i dopuszczenie pojazdów szkoleniowych do egzaminów państwowych; przygotowanie pisemnego wyjaśnienia, od Ministerstwa Transportu, dotyczącego kontrowersyjnego zapisu i pojawiających się różnych komentarzy, w sprawie przeprowadzania egzaminów wewnętrznych, po szkoleniu dodatkowym; postulat konsultacji społecznych kolejnych projektów rozporządzeń wykonawczych ustawy o kierujących pojazdami. ,

4.Zapoznano się z treścią uchwały zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków PFSSK, Zrzeszenia Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy z Kielc.

5.Zapoznano się z propozycjami zarządu, zaproszenia członków wszystkich organizacji branżowych (nie tylko z PFSSK) na wspólne, zagraniczne wyjazdy kulturalno-oświatowe, w celu integracji i poznawania przepisów przy otwieraniu działalności gospodarczych oraz funkcjonowania procesów nauczania kierowców w krajach UE:

- 4 dniowa wycieczka do Niemiec, zwiedzanie OSK, oraz Saksonii – Spreewaldu - Branderburgii (w terminie 26-29 lipiec za 660 zł);

- 7 dniowa wycieczka do Rumunii, zwiedzanie OSK, oraz Zamków Hrabiego Draculi (w terminie 16-22 września za 1200 zł).