Przegląd prasy

16-22.9 - Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Dzień Bez Samochodu

16 września 2015

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (European Mobility Week) jest organizowany każdego roku w dniach 16-22 września. Celem tej inicjatywy jest zachęcanie władz lokalnych do wprowadzania zrównoważonych środków transportu w miastach i promowania ich wśród mieszkańców. Zwieńczeniem inicjatywy jest Dzień Bez Samochodu, w którym miasta biorące udział w kampanii wyznaczają jedną lub kila stref zarezerwowanych wyłącznie dla ruchu pieszego, rowerowego i transportu publicznego. Od pierwszego roku - 2012 - kampania jest realizowana w Europie, ale też w innych częściach świata. W edycji 2014 r. uczestniczyło 2000 miast z 44 krajów. W ponad połowie wprowadzono trwałe rozwiązania - razem 8543 - skupiające się głównie na zarządzaniu ruchem, dostępie do komunikacji oraz promowaniu transportu rowerowego i pieszego. Te działania wpisują się w rozpoczętą 9 września kampanię edukacyjną Ministerstwa Środowiska, której celem jest zwiększenia świadomości społecznej na temat wpływu powietrza na zdrowie i jakości życia człowieka. Na stronie internetowej projektu www.tworzymyatmosfere.plmożna znaleźć porady m.in. jak ekologicznie jeździć samochodem, zachęcające do wspólnej jazdy samochodem do pracy oraz do jazdy na rowerze.