Przegląd prasy

16 nowoczesnych miasteczek ruchu drogowego

9 marca 2011

W MSWiA podsumowano realizację działań w obszarze ruchu drogowego w 2010 roku, w tym omówiona została m.in. realizacja projektu “Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, który zakłada, że do 2012 roku powstanie 16 nowoczesnych miasteczek ruchu drogowego. Jacek Zalewski, dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA poinformował, że budżet projektu “Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego” wyniesie 10 mln zł, z czego 8,5 mln zł będzie pochodzić ze środków unijnych. Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i będzie realizowany do końca 2012 roku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowywało modernizację miasteczek ruchu drogowego ogłaszając konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu “Razem bezpieczniej”. Dofinansowanie otrzymywały 3 najlepsze projekty. Na przełomie lat 2008-2010 łącznie 9 jednostek samorządu terytorialnego otrzymało z programu “Razem bezpieczniej” dofinansowanie do modernizacji miasteczek ruchu drogowego, a 18 samorządów otrzymało rowery jako doposażenie do już działających miasteczek ruchu drogowego. Natomiast ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko powstanie 16 nowych miasteczek ruchu drogowego. MSWiA jest głównym pomysłodawcą i realizatorem ogólnopolskiego projektu. Nowe miasteczka ruchu drogowego powstaną we współpracy z urzędami wojewódzkimi i samorządami, na terenie 16 województw. Miasteczka ruchu drogowego wpływają na podniesienie bezpieczeństwa na polskich drogach oraz promują bezpieczne zachowania wśród uczestników ruchu drogowego. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży. Miasteczko ruchu drogowego uczy bezpiecznych zasad poruszania się w ruchu drogowym, kształtuje nawyki prawidłowego poruszania się na drodze. Na terenie miasteczka ruchu drogowego są przeprowadzane egzaminy na kartę rowerową i motorowerową dla młodzieży.