Przegląd prasy

2. Mariusz Sztal: Zmiany kosmetyczne czy fundamentalne?

22 marca 2016

3d758ea8ad055876014dc32347ca74dd5f956eeb

d12ffac425300d9c14fe992c3e90ff619e7edd8d

281e3320d0f15a7cab360345b11312551c76baca

(536-44-46 fot. jola michasiewicz)

Mariusz Sztal (fot. nr 1) egzaminator w WORD Warszawa, b. instruktor nauki jazdy, w trakcie odbywającej się w Warszawie konferencji środowiska szkoleniowego omówił zmiany w opublikowanym i obowiązującym rozporządzeniu w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, opublikowanym dnia 25 lutego br., czyli jak to potocznie zostało nazwane w “czarny czwartek”. Na wstępie postawił pytanie o potrzebie zmian i tu mówił o wnioskach raportu NIK. Szczegółowo omawiając zmiany egzaminator zwrócił uwagę na:

zmiany zadania “slalom wolny”, które to zostało rozczłonkowane na “slalom wolny” i “pięciokrotny przejazd po łukach w kształcie litery 8” - dot. kat. AM, A1, A2 i A;

aktualnie już dookreślonych kryteriach butów motocyklowych;

możliwość egzaminowania w zakresie kat. AM poza siedzibą WORD;

i zmniejszenie czasu egzaminu w kat. AM z 25 do 10 minut;

w kat. C brak zadania “zawracania”. Tu z 6 możliwych zestawów pozostały 4.;

w zakresie kat. D - mówił - o zadaniu 1 - wymaganym wyposażeniu pojazdu; o zmienionych wymiarach stanowiska do parkowania skośnego; parkowania prostopadłego oraz obszaru wjazdu do parkowania prostopadłego; przypomniał, iż dopuszczono jedno opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania;

w kat. ...+ E wskazał, iż z 10 do 15 minut wydłużono dopuszczalny czas sprzęgania; natomiast czas rozprzęgania z 7 do 10 minut;

przypomniał, iż; zmienione zadanie 2 w ruchu drogowym rozpoczyna się na pasie ruchu od uruchomienia silnika i włączenia świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym; rozdzielono zadanie zmiany kierunku jazdy w lewo i w prawo na dwa osobne zadania; rozbudowana została tabela nr 1 zachowania osoby zagrażające bezpośrednio (...) i skutkujące przerwaniem egzaminu;

omówienie zakończonego egzaminu w jego części praktycznej może odbywać się także w obecności uczestniczącego w nim instruktora; ten ostatni poznaje także uzasadnienie oceny.

Podejmując próbę odpowiedzi na tytułowe pytanie Mariusz Sztal mówił o urealnieniu egzaminu odbywającego się na placu manewrowym, o dostosowaniu zadań do poszczególnych kategorii prawa jazdy; o kryterium przerwania egzaminu tożsamym z ustawą o kierujących pojazdami oraz Dyrektywą; o zmianie zakresu oceny podczas egzaminu w globalnym zakresie, nie jak dotychczas zadaniowym. Ta interesująca i konkretna prezentacja – z całą pewnością - była kolejny krokiem do porozumienia, czy zrozumienia środowiska egzaminatorów i instruktorów. Mówili o tym. Na zadawane pytania odpowiadali także obecni na Sali także inni przedstawiciele WORD Warszawa, a tu: Waldemar Przeddźwięk, zastępca dyrektora WORD oraz eksperci: Adam Klejna (fot. 2) i Sławomir Malinowski (fot. 3);