Przegląd prasy

2) Tablica pamiątkowa poświęcona prof. Marianowi Madeyskiemu

6 lipca 2012

W Warszawie w siedzibie Instytucie Transportu Samochodowego przed oficjalnym rozpoczęciem obchodów Jubileuszu 60-lecia ITS odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz nadanie imienia prof. Mariana Madeyskiego. W uroczystościach uczestniczyli członkowie rodziny, współpracownicy i zaproszeni goście. Sylwetkę profesora Madeyskiego przybliżył dyrektor Edward Menes. Podkreślił szczególne zasługi wieloletniego dyrektora ITS-u w dziedzinie ekonomiki i organizacji transportu samochodowego oraz technologii procesów transportowych, zasługi prowadzące do znacznego postępu w tej dziedzinie.

Aktu odsłonięcia tablicy pamiątkowej i nadania imienia prof. Mariana Madeyskiego, sali konferencyjnej placówki dokonał poseł do Parlamentu Europejskiego - Bogusław Liberadzki.Zapisano na niej: “Sala imienia profesora Mariana Madeyskiego wybitnego tworcy nowoczesnej nauki o transporcie”.

5362f4aee9868984d639fbb88e6b34f5590cdc03(Fot.: PD@N 434-53-55its)

cb2a7c652744900345e942c1416c67ce10bd0c5ca3dfef9f9eeb7d78823391f9258a281daf2afa0d

^ Prof. Marian Madeyski (1905-1978). Studia w Wyższym Studium Handlowym w Krakowie ukończył w 1933 r. Do rozpoczęcia II Wojny Światowej pracował na kierowniczych stanowiskach w różnych zakładach i instytucjach. Od 1936 r. do wybuchu wojny z inicjatywy Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego zajmował stanowisko Dyrektora Wydziału Ogólnego Zarządu Miejskiego w Warszawie. Równocześnie studiował w Wyższym Studium Handlowym w Krakowie, które ukończył w 1933 r. Po zakończeniu wojny i uwolnieniu z obozu jenieckiego w 1945 r. M. Madeyski podejmował prace związane z transportem, szczególnie odbudową transportu miejskiego w Warszawie, Gdańsku i Gdyni. Wówczas też opracował pierwsze metody planowania i analizy w transporcie samochodowym. Podejmował też pracę dydaktyczną i naukową. W latach 1966 – 1967 rozpoczął on organizację Katedry Ekonomiki Transportu na Wydziale Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS), którą kierował przez dziesięć lat. Za osiągnięcia naukowe prof. M. Madeyskiemu przyznano w 1957 r. stanowisko docenta, a następnie nadano w 1965 r. tytuł profesora nadzwyczajnego, zaś 1971 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1961-1977 Marian Madeyski pełnił także funkcję konsultanta naukowego w Ośrodku Badań Transportu Samochodowego (pierwotna nazwa ITS). Z czasem objął on kierownictwo Pracowni a następnie Zakładu Ekonomiki i Organizacji Transportu Samochodowego. W 1961 r. powołany został na stanowisko Dyrektora OBTS a następnie ITS, które miał pełnić przez ponad 16 lat. Pracując w ITS wydatnie organizował i rozwijał warunki badań naukowych. W Instytucie Transportu Samochodowego prof. Madeyski inicjował rozwój badań w dziedzinie ekonomiki i organizacji transportu samochodowego oraz technologii procesów transportowych, prowadząc do znacznego postępu w tej dziedzinie. Ponieważ M. Madeyski miał wyjątkowy dar przyciągania ludzi i potrafił wzbudzić ich zainteresowanie oraz tworzyć warunki samodzielnego rozwoju, stworzył w ITS prężną kadrę pracowników naukowych prowadzących badania w zakresie ekonomiki i organizacji transportu, a następnie robót ładunkowych i spedycji oraz zastosowań metod matematycznych. Prof. Madeyski był organizatorem i pierwszym przewodniczącym Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk (PAN). Pod patronatem Komitetu Transportu PAN i kierownictwem prof. Mariana Madeyskiego w 1975 r. zostało wykonane pierwsze w Polsce studium projektowe “Zintegrowany System Transportu”, mające na celu ściślejsze powiązanie pracy poszczególnych gałęzi transportu. Profesor Marian Madeyski był wybitnym teoretykiem i praktykiem transportu.

8ef53e6961791d67ab64c09f6abdb9a9e67bdff0

2b8eefb12b6cea8790dd5aba509a5c830348f9f0a98b2e477369750d2f6ce317cd442bbaff191ebd693b52fd4a79e4417fa47b9735f2918ad4ec85c7c0f11f977a4129530990fd0b88de8365fca27e611ccc70703aeda34efd2d391cc593c3aee0417795

25d7cc62992e772602ac48e04ebb2b358750a615

(Fot.: PD@N 434-56-62jm)