Przegląd prasy

20.lecie Stowarzyszenia w Gorzowie Wielkopolskim

19 września 2014

3ba8a3e1869223ff43e8e64d3e134a76daca2258

(503-31 fot. Dariusz Gil)

Stowarzyszenie Wykładowców i Instruktorów Szkolenia Kierowców obchodziło jubileusz swojego 20.lecia. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie, oczywiście w Gorzowie Wielkopolskim. Przybyli oficjalni Goście, przedstawiciele zarządu PFSSK, koledzy z innych stowarzyszeń regionalnych. Uroczystość otworzyło wystąpienie prezydenta miasta, Tadeusza Jędrzejczaka. Wręczono odznaczenia. Prezes Stowarzyszenia, Władysław Drzazga przyjął wiele gratulacji. W imieniu Grupy IMAGE, a tu także naszej redakcji, wszelkiego powodzenia życzył prezes Witold Wiśniewski. Po części oficjalnej przewidziano część artystyczną oraz zabawę taneczną.

c8190cab43985b0ae61add2cb6dfaeee3a676121Prezes Władysław Drzazga (fot.) przypomniał historię organizacji, sytuacje, które doprowadziły do powstania inicjatywy utworzenia Stowarzyszenia Wykładowców i Instruktorów Szkolenia Kierowców w Gorzowie Wielkopolskim i sam moment jego powołania. Mówił o współpracy z tutejszym ośrodkiem egzaminacyjnym oraz jego wieloletnim dyrektorem, Zbigniewem Józefowskim. Współpracy w atmosferze wzajemnego zrozumienia, które udaje nam się utrzymywać do dziś zazdroszczą nam inne stowarzyszenia - podkreślił. I przechodząc do konkretów podkreślił, iż właśnie dzięki tej wyjątkowej atmosferze Stowarzyszenie jest jedynym w Polsce, które corocznie (wspólnie z WORD), od 12. lat organizuje podsumowanie roku w szkoleniu i egzaminowaniu kierowców, połączone z wyróżnieniem najlepszych. Takie działanie w sposób wyjątkowy integruje środowisko. Prezes Drzazga dziękował dyrektorowi Józefowskiemu za dotychczasową współpracę. Myślę, że jesteśmy skazani na dalszą i jak sądzę będziemy ją dalej doskonalić i umacniać. Ja osobiście dziękuję za to, że mogłem się nauczyć od pana sposobu wyjątkowych kontaktów oraz postępowania z ludźmi. Pana wrażliwość ludzka, powoduje, że wszyscy pana cenią i szanują.

Omawiając sposoby realizacji celów statutowych organizacji prezes Drzazga podkreślał zaangażowanie zarządu i członków, które czyni stowarzyszenie prężnym i wyróżniającym się. W moim przekonaniu największym naszym osiągnięciem jest to, że jesteśmy dobrze zintegrowani i wzajemnie się szanujemy, a także w miarę możliwości pomagamy - podsumował. Nie pominął spraw trudnych, a tu: coraz smutniejszej codzienności w pracy ośrodków szkolenia, niezadowolenia środowiska, krytycznie ocenianej ustawy o kierujących pojazdami i rozporządzeń wykonawczych do niej. Podkreślił potrzebę nowelizacji obowiązujących przepisów. W kraju w którym ponad 3,5 tys. ludzi ginie w wypadkach drogowych, a około 100 tys. jest rannych, uchwala się przepis o nieobowiązkowym szkoleniu teoretycznym, ale przedsiębiorca musi mieć wyposażenie i salę do prowadzenia tych zajęć. Są to ogromne straty społeczne i materialne - analizował. Od wielu lat walczę, o ustalenie ceny minimalnej za 1.godzinę jazdy samochodem. Na dzień dzisiejszy minimum, to 85 zł. Szkolenie teoretyczne może być ceną umowną. Wszyscy decydenci wiedzą, że tam, gdzie chodzi o bezpieczeństwo ludzi, nie może być regulowane przez wolny rynek. Konkurencja w szkoleniu na wolnym rynku prowadzi do bylejakości, a tym samym ogromnych szkód społecznych i materialnych - kontynuował prezes. Wskazał na potrzebę właściwego określenia statusu instruktora - jako nauczyciela przyszłych kierowców. Należy w końcu uporządkować jego status, na wzór karty nauczyciela - apelował. Wymienił kilka tych najistotniejszych problemów jak: pozbawienie ośrodków organizacji jazd obowiązkowych po trzech niezdanych egzaminach praktycznych; wskazywał na potrzebę uporządkowania kwestii granic powiatów, bez czego dzierżawienia placów manewrowych jest utrudnione; na konieczność zezwolenia na dojazd pojazdem nauki jazdy maksymalnej ilości osób. W dniu 3 września z inicjatywy PFSSK odbyło się spotkanie w resorcie transportu, gdzie przyjęto nasz postulat do prac w Komisji Infrastruktury, a następnie do prac w Parlamencie. Będziemy czujni i nie odpuścimy tego tematu i doprowadzimy do oczekiwanego finału - obiecywał.

169e999f0300452815ef1e15f8d7a15cbc31fe80

(503-32 i 33)