Przegląd prasy

20. Paweł Żuraw: to może być istotnym krok w rozwoju i profesjonalizacji branży

10 czerwca 2016

6afbcc0cdb9c70cd5c4936cc92cea1d89db00d1c

Dr inż. Paweł Żuraw- właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców “ŻURAW” w Świdnicy.

Czynny instruktor nauki jazdy od 1998 r. Posiada uprawnienia instruktorskie kat. A, B, C, D, kwalifikacje instruktora techniki jazdy kat. B, C oraz uprawnienia egzaminatora kat. B. Pracownik naukowo - dydaktyczny Społecznej Akademii Nauk w Łodzi - Wydziału Zamiejscowego w Świdnicy.

(539-36 fot. OSK “ŻURAW)

Powołanie rzecznika praw instruktorów i wykładowców nauki jazdy może być istotnym krokiem w rozwoju i profesjonalizacji branży szkolenia kandydatów na kierowców. Jeżeli jako dość liczna grupa instruktorów i wykładowców rzeczywiście chcemy, aby liczyło się z nami przede wszystkim społeczeństwo, a następnie: instytucje państwowe, fundacje, stowarzyszenia, media, itp., musimy m.in. mieć autorytatywnego reprezentanta, a nawet bardziej zasadnym byłoby powiedzenie, rzecznika. Należy wyraźnie podkreślić, że powołanie rzecznika jest tylko jednym z elementów w długim jeszcze procesie profesjonalizacji tego wszystkiego, co w powszechnym i dość płytkim społecznym rozumieniu nazywa się “nauką jazdy”.

Każda szanująca się organizacja, instytucja stawia na inteligentnego, merytorycznego rzecznika, który będzie występował w jej imieniu. Dobry rzecznik to w pewnym sensie sukces organizacji, przedsięwzięcia, projektu. To oczywiście nie zwalnia nas – instruktorów, wykładowców, a więc przedstawicieli branży szkoleniowej – z obowiązku rzetelności zawodowej i dawania dobrego przykładu w społeczeństwie. Rzecznik nie jest jedynym panaceum na bolączki i niedoskonałości branży i jej przedstawicieli. Wiadomym jest również, że rzecznik nie załatwi też wszystkiego za nas. Jednak jest tym, który może oprócz funkcji reprezentacyjnej, kreować określone działania, pomysły, idee. Rzecznik to nie tylko sprawozdawca, komentator. Może to być również osoba mająca realny wpływ na kształt istotnych decyzji dotyczących systemu szkoleniowego w Polsce.

Trudno zatem jest dyskutować o kwestii powołania rzecznika praw instruktorów i wykładowców w kategoriach negatywnych. Negowanie tej idei już na starcie ją osłabia. Dlatego zasadnym wydaje się, aby temu pomysłowi dać szansę rozwoju i w przyszłości dokonać jego realnej oceny.

Paweł Żuraw

Ośrodek Szkolenia Kierowców “ŻURAW” w Świdnicy