Przegląd prasy

3. Istotne zmiany w procesie szkolenia i egzaminowania - T. Piętka

21 września 2012

8eca6daf3eaab003d1af9dccaaf5a0294a0ab7cc

(Fot.: PD@N 442-17jm)

Wystąpienie Tomasza Piętki (fot.), głównego specjalisty Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, poświęcone było istotnym zmianom w procesie szkolenia i egzaminowania. Niektóre rozwiązania wyglądają na przesadzone, ale pamiętajmy o zobowiązaniach wynikających z prawa unijnego. Do wielu wprowadzonych rozwiązań Polska jest zobowiązana, a tu np. prędkości 30 km/godz. przy niektórych manewrach czy prędkości 50 km/godz. na placu manewrowym podczas szkolenia i egzaminowania w kategorii motocyklowej. Następnie Piętka szczegółowo omówił zmiany likwidujące np. wielkość placu manewrowego czy oznaczanie pojazdów szkoleniowych. I także zmiany wprowadzające: obowiązek posiadania rzutnika i dużego ekranu, czy stanowiska komputerowego - na sali wykładowej, wprowadzający obowiązek ogrodzenia placu manewrowego; przygotowania stosownego archiwum itd. Ustawodawca pominął szkolenie dodatkowe po trzech niezdanych próbach i oczywiście rzecz najobszerniejszą - programy, których dotychczas nie było. - Programy rzeczywiście wymagają dopracowania - ocenił. Nowością są także kategorie prawa jazdy - AM i A2. W nowych aktach - nie ma też - funkcji instruktora prowadzącego. W jego miejsce będzie należało wpisać dane wstępnie przydzielonego instruktora. Wykreślona została tzw. jazda po zmierzchu, natomiast pozostaje jazda poza terenem zabudowanym. Przy egzaminowaniu osób głuchoniemych dopuszczono stosowanie urządzeń wspomagających. Itd. itd. W swoim całym wystąpieniu T. Piętka szczegółowo i precyzyjnie wyliczył i omówił zarówno te nowe, ale też pozostające zapisy. I tu ostatni przykład – przypomniał obecnym, iż egzamin wewnętrzny powinien być zawsze organizowany po przeprowadzeniu zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej szkolenia. Inne praktyki są niezgodne z literą prawa.