Przegląd prasy

3) Konferencja naukowa pn. „Wiedza-Transport-Społeczeństwo”

6 lipca 2012

Główne uroczystości rocznicowe ITS odbywały się w auli im. prof. Jana Szachułowicza w Wyższej Szkole Cła i Logistyki. Prowadzącym był pilot rajdowy i dziennikarz Maciej Wisławski. Uroczystego otwarcia dokonał dyrektor ITS dr inż. Andrzej Wojciechowski. W ramach uroczystości zorganizowano konferencję naukową pn. “Wiedza - Transport - Społeczeństwo”, którą uświetniły wystąpienia:

*Ochrona środowiska w transporcie w pracach ITS - prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz,

*Działania ITS na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek,

*Metalowe materiały kompozytowe w motoryzacji - prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak.

Uzupełnieniem uroczystości było “Krótkie wspomnienie z historii ITS" odczytane przez prof. dr hab. inż. Tadeusza Dorosiewicza.

0e95e5d3ee325ee56f07451300940876cd920f3f2eeab247fdfa8731b09fe9253c9eb58fb68eaf49b2c049da1254e0f02ea56708bafe8790855e4e3f413eadf9028c0fe41260219c3c72fb65c11ebac6d0f52c0416fb6f438a3a801926c0aee27b5892f4

(Fot.: PD@N 434-63-67jm)