Przegląd prasy

3) Odblaskowe radne z Tych - wygrały

28 listopada 2014

21b71d492c7d57683ef3ad40b57edc16d4579080

Laureatkami nagrody Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w kategorii Osoba roku zostały Karolina Chemicz i Lidia Gajdas, nazywane “odblaskowymi radnymi” z Tych. Nagroda została przyznana za ogromne osobiste zaangażowanie w poprawianie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Za wszechstronne i konsekwentne promowanie odblasków, jako elementów niezbędnych do poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, czego wyrazem jest m.in. akcja “A WIDZISZ Bądź widoczny Bądź bezpieczny”. Za nieszablonowe, poruszające wyobraźnię działania profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa drogowego takie jak akcja “Ostatnie pożegnanie pirata drogowego”.

W roku 2013 Pani Karolina Chemicz i Lidia Gajdas założyły Fundację Polskie Centrum Bezpieczeństwa Drogowego. Panie znane są z tego, że same projektują odblaski w przyjaznych formach: eleganckich zawieszek odblaskowych na damskie torebki, zabawnych zawieszek odblaskowych na plecaki, naklejek na rowery. Do akcji promującej odblaski A WIDZISZ!  "Bądź widoczny - Badź bezpieczny" Panie zaangażowały znanych artystów z polskiej sceny muzycznej oraz aktorów. Działania “Odblaskowych radnych” nie ograniczają się tylko do Tych, ale obejmują cały Śląsk i są bardzo pozytywnie odbierane przez mieszkańców tego regionu.

‹ Laureatki w kategorii OSOBA: Karolina Chemicz i Lidia Gajdas z sekretarz Krajowej Rady BRD Agatą Foks (na foto w środku)

(507-102 fot. jola michasiewicz)