Przegląd prasy

4) Goście przybyli licznie

6 lipca 2012

Na uroczystości rocznicowe goście dopisali, przybyło kilkaset osób. W tym gronie znaleźli się: parlamentarzyści oraz eurodeputowany. Przedstawiciele: Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Ochrony Środowiska, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Zdrowia. Osoby reprezentujące firmy związane z ITS, a także kadra naukowa: Politechniki Warszawskiej, Politechniki Radomskiej, Politechniki Krakowskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Polskiej Akademii Nauk, Akademii Morskiej w Gdyni, Instytutu Odlewnictwa, Instytutu Górnictwa, Instytutu Chemii Przemysłowej, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Urzędu m.st. Warszawy oraz Banku Światowego itd. itd.:

21c096c2234d1c9ab8b4a93d1fa915d0f9651f5146861e0f7f2bdd2a9c984a2596777a90cd01a0f5ab7482ce873b00b38ea89d52e88cdeabf98654ea2a54fd6999fbed678305721244d2f1ea60bec2d0a7ae2d57984df45e5fae5a4e875874e7f95358f00fb882efd04b17d12e320636824efd182b6bad5a

13a5063654a1579c60b3774152fd78767194dcecb7c857dedadddb524db4c5794b2189a8ca61fd6d

cd9d84dbd102cadd6b4a4286e6326ed70ba22e21ea8f7e85dcbc08155fa529561bb7488daff9b68c

9c4d4651b1dc185c02023e34aeb63d9edd1f95ecd2e45009909d2eec85f5b131265c4abd2229e640

ba8c1db3a876d74704d1d1ebc51840acf85a076172f4223c4603461023c9831c38d4010d63dc021d679f29591d58eb9a7a5d68197b26cd4121d5fb7f9745d4b67adc2ba2fecc42fae22ad3e115ce2561e21b8ca574b8f61eaa6cb77c1ab6c8c9de743e55de1352875a2ec70d08e18ae5c43a0095a0ef3c30ff67782a4bbe186fd07ba9a1889b03e4ac04a826

52f4d398a3c048b8121657f7166a2ee1b9b13976896a965ae0b573686a607529a51822dd605cc833

65a7eb0e25c311377d96748ab8367f80f65ee0b1

0872a1a89375af272b36408c025efe9c7d988995d76b170cdedcbc79b7e06bc8a21ee1efb8ec4d03

41438bbbd58b580c18a3e731a8c3c3ef61513d06

(Fot.: PD@N 434-69-94jm)