Przegląd prasy

4) Szkoła Podstawowa w Miklusach Instytucją Publiczną Roku 2014

28 listopada 2014

6a4a4bee24b138cad569da15ac1011ad4923b0c8

Nagrodę odebrali: ... - dyrektor szkoły oraz Agata Izdebska-Sierpień - nauczyciel, organizatorka projektów

Instytucją Publiczną Roku zostałaSzkoła Podstawowa im. księdza Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Mikłusach za szczególne aktywne propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród młodzieży szkolnej. Za ponadprzeciętne wyniki i sukcesy, jakie uczniowie tej szkoły odnoszą w konkursach i programach, których tematyka dotyczy bezpieczeństwa drogowego. Za przeprowadzenie razem z uczniami szeregu akcji edukacyjnych, które doprowadziły do sfinansowania inwestycji i działań władz lokalnych poprawiających bezpieczeństwo drogowe w najbliższym otoczeniu.

Szkoła Podstawowa w Mikłusach zajmuje się promowaniem bezpieczeństwa drogowego wśród swoich uczniów od 2008 roku. W tym czasie zostały w niej zrealizowane następujące programy edukacyjne: “Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”, Klub Bezpiecznego Puchatka”, “Baw się i bądź bezpieczny”, “Klub Pancernika Gustawa”, “Ratujemy i uczymy ratować”. W szkole działa Szkolny Klub Bezpieczeństwa “Świetlik” prowadzony przez panią Agatę Izdebską-Sierpień, który liczy 30 członków. Nie sposób wymienić wszystkich sukcesów szkoły w konkursach o tematyce bezpieczeństwa drogowego, ale warto wspomnieć o tym, że w 2013 roku Szkoła reprezentowała Polskę w finale międzynarodowym konkursu “Twój pomysł, Twoja inicjatywa”. Konkurs organizowała firma Renault, a finał odbył się w Paryżu. Dzięki działaniom uczniów władze gminy m.in. wybudowały chodnik, powstała kładka dla pieszych w Zaolsztyniu, postawiono znaki drogowe, a w miejscowości Zembry powstanie oznakowane przejście dla pieszych.