Przegląd prasy

4. Założyciele o celach i zadaniach klastra

12 grudnia 2014

Redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS zapytała kilku z członków-założyciele o ich indywidualne oczekiwania wobec założonego właśnie Polskiego Klastra Edukacyjnego:

932f0377ae0937a079409d8549a69f968dcb0cbc

Stanisław Paterek, właściciel i instruktor Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek w Koźminie Wielkopolskim.

Pytanie: Jakie są Pana oczekiwania wobec udziału w Polskim Klastrze Edukacyjnym.

Stanisław Paterek powiedział: Przystąpiłem do klastra, bo widzę w nim szansę, aby ośrodki szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców mogły współdziałać. Wy tym duże ośrodki. Oczywiście współpracy mającej na celu podniesienie przede wszystkim poziomu szkolenia. To szansa na łatwiejsze pozyskania środków na szkolenia instruktorów i kandydatów na instruktorów; szansa na lepsze doposażenie ośrodków, na nowoczesne wyposażenie sal szkoleniowych itd. I w efekcie szansa na podniesienie poziomu szkolenia kandydatów na kierowców.

(508-20)

f4eaaec1977af5e119105922e1340b155914bd38

 

‹ Wacław Ochota, właściciel i instruktor Ośrodka Szkolenia Kierowców “WIRAŻ” w Jarosławiu.

Pytanie: Ma Pan bardzo nowocześnie wyposażony ośrodek, kształci w szerokim zakresie we wszystkich kategoriach nauki jazdy, ale też zarówno instruktorów, jak i kierowców zawodowych. Więc po co przystąpił Pan do PKE?

Wacław Ochota powiedział: Razem łatwiej działać - to zdecydowanie oczywista prawda. Łatwiej pozyskiwać środki, spotykać się, wymieniać doświadczenia. To pośrednio nasz wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oczekuję, iż Fundacja “Zapobieganie Wypadkom Drogowym” będzie nas dodatkowo wspierać poprzez pomoc ekspertów, współorganizację akcji na rzecz poprawy brd. Sam to robię. Ostatnio miałem spotkanie w ośrodku z dziećmi i młodzieżą. Organizuję dla nich bezpłatne szkolenia. Może udział w klastrze pozwoli na zakup fantoma. Wówczas szkolenia byłyby atrakcyjniejsze, a odbywać się w sali i poza nią. Przy ognisku też można zrobić szkolenia. Ostatnio dużo rozdajemy odblasków, jednak wciąż ich brakuje. Dzieci widzą potrzebę ich noszenia, zwracają uwagę także dorosłym. Czyli staram się wychowywać przyszłych uczestników ruchu drogowego już od przedszkola i pierwszych klas szkoły. Potrzebne są materiały szkoleniowe. Mam nadzieję, iż w ramach PKE będzie łatwiejsze ich pozyskanie.

I oczywiście przystąpiłem do PKE bo myślę, że będzie on skupiał ośrodki, które nie myślą wyłącznie o zysku, ale takie ośrodki które myślą równocześnie o poprawie bezpieczeństwa na drogach. Może uda się pozyskać środki na symulatory, może na powstanie ośrodka techniki jazdy. A to zdecydowanie przełoży się na bezpieczeństwo.

(508-21)

396622e01fe536b61f43401b4bc7dd54dbc12e32

‹ Mariusz Szczepanik, właściciel i instruktor Ośrodka Szkolenia Kierowców “OES” z siedziba w Krakowie

Pytanie: Kilku założycieli Polskiego Klastra Edukacyjnego zapytałam o cel ich udziału w klastrze. Mówią o jakości szkolenia, o potrzebie poprawy zaplecza szkoleniowego, o oczekiwaniach poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach itd. Z jakimi oczekiwaniami Pan i Pana firma przystąpiły do niego?

Mariusz Szczepanik powiedział: Popieram cel Kolegów, którzy mówią o potrzebie stworzenia Centrum Szkoleń Zawodowych. Tam słuchacze będą zdobywali nowe kwalifikacje, i te przełożą się na poprawę bezpieczeństwa. Oczywiście myślę o konkurencji, ale dla mnie jednak najważniejsza jest jakość szkolenia, za którą stoją ludzie. I właśnie oni, ludzie z którymi pracuję są dla mnie najważniejsi. W przyszłym Centrum Szkoleń Zawodowych będą podnosili swoje kwalifikacje. Czyli dzięki udziałowi w klastrze będzie możliwy ich rozwój. I tu koło się zamyka.

(508-17)

d8833566d953093dd10d381d7962cb44ece08c0f

Jerzy Wojtanowicz, właściciel i instruktor Szkoły Samochodowej “AUTO-TEST” z siedzibą w Krakowie

Pytanie: Jesteście SUPER OSK, macie bardzo różnorodną ofertę szkoleń, doświadczonych ludzi. Czego Pan oczekuje od udziału w Polskim Klastrze Edukacyjnym?

Jerzy Wojtanowicz powiedział: Moje oczekiwania dotyczą możliwości zwiększenia oferty adresowanej do klienta. Zaznaczę – poprzez dalsze podnoszenie jakości usług. Chciałbym np. poszerzyć ofertę o szkolenia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, czy wózki widłowe. To nie wszystko. Mam bazę szkoleniową także dla szkoleń w zakresie języków obcych. To może się udać.

(508-18)

95b4fa2b725695d926f5612a4b5b3ba3c4013bd0

Witold Wiśniewski, prezes zarządu wydawnictwa Grupa IMAGE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, od 25 lat wydawca książek do nauki jazdy; wychowania komunikacyjnego; kodeksów drogowych i wszelkich innych produktów

Pytanie: Czemu ma służyć udział w Polskim Klastrze Edukacyjnym?

Odpowiada Witold Wiśniewski: To przede wszystkim WSPÓŁPRACA i INTEGRACJA. Współpraca i integracja podmiotów często nawet różnych. Mamy w gronie założycieli Polskiego Klastra Edukacyjnego ośrodki szkolenia kierowców, które z założenia konkurują. Chodzi tu właśnie o to, aby konkurowały z rynkiem, nie między sobą.

(508-24)