Przegląd prasy

5. Edyta Mitura, Szkolenie nowoczesne, to szkolenie Europejskich Kierowców Zawodowych

22 marca 2016

3192575e3150722617d00e15f6a9d2f1b5960f83

(536-47 fot. jola michasiewicz)

EKZ - Europejski Kierowca Zawodowy - program zawierający kompletne, specjalistyczne oprogramowanie wspomagające proces szkolenia kierowców zawodowych - zaprezentowała reprezentująca oficynę wydawniczą Grupa IMAGE - Edyta Mitura. W programie: wersja instalowana – pozwalająca prowadzić szkolenia na komputerach stacjonarnych w ośrodkach szkolenia, ale także wersja on-line pozwalająca prowadzić szkolenia na dowolnych stanowiskach z dostępem do sieci; w bogatym i nowoczesnym materiale szkoleniowym przewidziano dostęp do programu egzaminacyjnego zawierającego pytania testowe. O kompletności programu świadczy chociażby fakt, iż jego twórcy przewidzieli i udostępnili użytkownikom możliwość wydruków wypełnionych formularzy i zgłoszeń wymaganych przez przepisy prawa. Natomiast o łatwości korzystania z niego niech świadczy możliwość automatycznego generowania kodów dostępu, nadzoru nad ich wykorzystywaniem. ITD. itd. To kolejna, zaktualizowana wersja tej interesującej propozycji zupełnie nowego podejścia do systemu szkolenia kierowców. Przewidzieliśmy i zawsze udzielamy bezpłatnej pomocy technicznej – dodała – Mitura.