Przegląd prasy

70. lat LOK. To było spotkanie lokowskiej Rodziny

17 października 2014

e4919a029c4374eafac0ac5f89c817b08f024114

3a3ff46474f0b03a5749fe89684759e872f16f52

c40d7572c6d9d84104fcad4fb4b5199c77a43dc7

68bafc4ac346767088488a40b8bb3d4747efdd1c

176804236b0c1e0a43a68ed2da87cf5e5c11dda5 

657bb4dd46ea9bb5f9544e20d95525539fd81b3b 

37afcde58279d0757943ee1e0018372b71683146

64387a34bc397159f020788e6065c7750bbe94db

7417a6ec1f432b84d610961312ca1a6726f5d2d6

e9564d711c222b71a0f99eb065a9d49683810c17

dca9e6e2075dfc2cbe1960c66affb1dce964c017

5b459f32185507c06195b67603688b5cbd4d00d8

316512b4549df50a35bbe1802b1db8410346fdef 

(504-90-108 fot. jola michasiewicz)

Na rok 2014 przypadł jubileusz 70. lecia Ligi Obrony Kraju. W całym kraju od czerwca uroczyście świętowano z tej okazji. W dniu 17 października w Warszawie spotkali się członkowie, pracownicy, sympatycy i przyjaciele LOK. Przypomniano, iż organizacja powstała w 1944 roku, w trudnym wojennym okresie, na pierwszym skrawku ziemi polskiej, wyzwolonej spod okupacji niemieckiej, z głębokiej wdzięczności i szacunku społeczeństwa do Wojska Polskiego. Stała się w ciągu tych lat ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem skupiającym w swych szeregach obywateli, głównie młodzież i rezerwistów Wojska Polskiego, dążących do umocnienia obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz gotowych do jej obrony, kultywując tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego. LOK jest wierną kontynuatorką i spadkobierczynią tradycji swych poprzedniczek - Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i Ligi Przyjaciół Żołnierza.

Patronat honorowy nad uroczystościami obchodów 70. lecia istnienia i działalności LOK, objął Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Przybyłych na spotkanie jubileuszowe z okazji 70. lecia LOK powitał prezes płk (r.) Grzegorz Jarząbek. Nazwał je spotkaniem pokoleń i spotkaniem Rodziny LOK. To była okazja przypomnienia rodowodu i osiągnięć.

“Stowarzyszenie nadal pozostaje wierne swemu zasadniczemu zadaniu: skupianiu Polaków, których łączy patriotyzm i dążenie do umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Jednomyślność w tej sprawie jest dobitnym wyrazem woli i uczuć ponad 50-tysięcznej rzeszy członków Ligi” - czytaliśmy na zaproszeniu. Dodajmy, iż dzisiaj działający w ramach prawnych stowarzyszenia wyższej użyteczności LOK obok działalności statutowej, działań na polu rozwoju zainteresowań jak modelarstwo czy łączność, czy z zakresu strzelectwa, żeglarstwa oraz innych sportów, w całej Polsce prowadzi także ośrodki szkolenia kierowców. W nich szkoleni są kandydaci na kierowców oraz instruktorzy oraz kierowcy zawodowi: przewożący towary niebezpieczne; kursy z zakresu kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, uzupełniającej, szkolenia okresowe; kursy dla doradców ds. przewozów ADR i wiele innych szkoleń. W strukturach lok prowadzone są m.inn. usługi badań technicznych pojazdów, badania psychologiczne kierowców i wiele innych.

W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia państwowe - Medale “Za zasługi dla obronności kraju” oraz organizacyjne tu Medal 70-lecia Ligi Obrony Kraju “Za Zasługi” (medal nadawany jednorazowo na spotkaniach wszystkich szczebli organizacyjnych z okazji obchodów jubileuszu. Będzie on przyznawany tylko do 31 grudnia 2014 r.), a także dokonano nominacji na wyższe stopnie wojskowe.

W swoich wystąpienia Goście gratulowali imponującego dorobku, życzyli kolejnych dziesiątków lat owocnej działalności. Wysłannik redakcji PRAWO DROGOWE @ NEWS pozwoli sobie podkreślić tę rodzinną atmosferę spotkania, pełną wzajemnej życzliwości. Przy tej szczególnej okazji miło było ogrzać się chwilę w tym gronie.

OSIĄGNIĘCIA LIGI OBRONY KRAJU W LATACH 1944-2014 w zakresie szkolenia kierowców:

1. Na różne kategorie prawa jazdy przeszkolono:

- w latach 1960-1990 - 5.636.448 osób, w tym 612.583 osoby na potrzeby Sił Zbrojnych,

- w latach 1997 i do sierpnia 2014 r. - 1.518.694 osoby, w tym 32.658 osób na potrzeby Sił Zbrojnych.

2. W latach 1997 do sierpnia 2014 r. na różnych kursach komercyjnych przeszkolono 66.498 osób.

3. W latach 1995 – do sierpnia 2014 r. w stacjach kontroli pojazdów LOK przeprowadzono badania dla 1.003.381 pojazdów.

4. W pracowniach psychologicznych przeprowadzono badania dla 54.875 osób - kandydatów na kierowców.