Przegląd prasy

A w nowym taryfikatorze - parkowanie na kopercie

5 maja 2012

W przygotowanym nowym taryfikatorze punktów karnych - jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - wiele zmian uwzględniających wnioski wynikające z konieczności poprawy przede wszystkim bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale też zmian mających na celu ochronę praw słabszych uczestników ruchu drogowego, a tu pieszych, czy niepełnosprawnych kierowców. Jak zapisał ustawodawca w uzasadnieniu do projektu - w części C “Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych” przewiduje się przypisanie 2 punktów za niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 (STOP), który ma niewątpliwie szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa odbywającego się ruchu. Przewidziano ponadto 5 punktów za nieuprawnione korzystanie z miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (kod C 17 i C 18) - wpisuje się to w działania mające na celu ochronę praw osób niepełnosprawnych i nawiązuje do regulacji zawartych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. 208, poz. 2023, z późn. zm.), w szczególności w tabeli B załącznika do rozporządzenia, część V “Znaki i sygnały drogowe”, lp. 231 i 232, gdzie przewidziano za takie zachowania mandat karny w wysokości 500 zł.

66a1cc82fd02bfc7317e575a03ce61e75e0ad158f95194f821e8cafeadda5ea9a7e4070e4e74139a

8176344d6d0e5bddc9ff765ff8ad5fe8ebab0bf4

(Fot.: PD@N 427-55-57jm)

Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych dotychczas nie było zagrożone sankcją otrzymania punktów karnych, wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia nastąpi zmiana.

Za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych kierowca otrzyma 5 pkt.

W kolejnych numerach tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS będziemy Państwu przybliżali zmiany w zakresie zmienionych wielkości punktów za poszczególne naruszenia.