Przegląd prasy

Akcja „Prędkość” przez cały 2009 rok

1 marca 2009

Policjanci ruchu drogowego komendy stołecznej policji i komend powiatowych przeprowadzali od soboty akcję "Prędkość", wykorzystując fotorejestratory, wideorejestratory i laserowe mierniki prędkości. W 2008 roku z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu na terenie działania wydziału ruchu drogowego komendy stołecznej policji doszło do 192 wypadków, w których śmierć poniosło 23 osoby, a 270 zostało rannych. Liczby te wskazują na stały, duży poziom zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z powodu nieprzestrzegania przez kierujących ograniczeń dozwolonych prędkości. Wychodząc naprzeciw inicjatywie funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego komendy stołecznej policji i policjanci komend powiatowych od dzisiaj prowadzą na drogach działania kontrolno-prewencyjne pod kryptonimem “Prędkość”. W ramach prowadzonych działań policjanci prowadzą kontrole prędkości przy wykorzystaniu fotorejestratorów, wideorejestratorów oraz laserowych mierników prędkości. Funkcjonariusze również kontrolują pod kątem jazdy w pasach bezpieczeństwa kierujących, jak i pasażerów oraz właściwego przewożenia dzieci w fotelikach. Działania przeprowadzane będą cyklicznie przez cały 2009 rok.

Link do źródła: TVP Warszawa – “Weekendowe akcje policji” - http://ww2.tvp.pl/837,20090228887097.strona

www.pokrzywdzeni.pl

Kategorie:  » wypadki drogowe  » ofiary wypadków drogowych

Zakończył się "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw" (22-29.02) Tegoroczną akcję rozpoczęła konferencja pod hasłem: "Interdyscyplinarne działania w kształtowaniu systemu pomocy dla pokrzywdzonych przestępstwem". Policja w całym kraju uruchomiła punkty konsultacyjne dla ofiar przemocy. Przeprowadza również kampanie informacyjne, gdzie można uzyskać pomoc. Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z organizacjami pozarządowymi organizuje cykliczne przedsięwzięcie Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Tradycyjnie w działania włączyła się polska Policja. Działania funkcjonariuszy polegają przede wszystkim na: uruchomieniu punktów konsultacyjnych dla ofiar przestępstw. W punktach dyżurują policjanci wspólnie z zaproszonym specjalistami, tj. pracownikami socjalnymi, prawnikami, psychologami z instytucji pozapolicyjnych, w tym m.in. z powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz organizacji lokalnych; przeprowadzaniu kampanii adresowanych do ofiar przestępstw i osób oczekujących pomocy, ukierunkowanych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych; upowszechnianiu problematyki poprzez środki masowego przekazu - na policyjnych stronach internetowych oraz za pośrednictwem lokalnych mediów; - przekazywaniu materiałów edukacyjnych, w tym plakatów, ulotek promujących działania na rzecz osób dotkniętych przemocą, wyeksponowanie ich w recepcjach jednostek i punktach konsultacyjnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza uruchomić stronę internetową www.pokrzywdzeni.gov.pl, która stanowić ma źródło informacji o polskim systemie prawnym, jak również dostępnych formach pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Na stronie ukażą się informacje na temat projektu: “Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu “Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007”, w ramach którego utworzone zostały “Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem” oraz “Informator dla pokrzywdzonego”, który stanowić będzie bezpłatny dostęp do podstawowych informacji prawnych oraz zbiór praktycznych porad dotyczących praw przysługujących pokrzywdzonym przestępstwem. Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło działania zmierzające do powstania wykazu podmiotów działających na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem, który zostanie udostępniony na stronie internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl w postaci wyszukiwarki.