Przegląd prasy

Aktualny rozkład jazdy obowiązkowy

Autor: Rzeczpospolita

25 marca 2005

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, iż zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów drogowych, m.in. na liniach miejskich, jest nieważne bez aktualnego rozkładu jazdy. Wyrok jest nieprawomocny. Zapadł też niejednomyślnie; jeden z sędziów zgłosił zdanie odrębne. Skarżące MPK z pewnością skorzysta z drogi kasacyjnej.