Przegląd prasy

Aktywność nagrodzona - pierwszy ośrodek szkolenia kierowców

2 kwietnia 2007

f9ffef82191f8a96b4f8bd9961fcdf7533d27a2d (191-3)

Olsztyńskie Centrum Kształcenia jako pierwszy i jedyny ośrodek szkolenia kierowców w Polsce zdobyło Medal Europejski. Odznaczenie zostało przekazane podczas uroczystości w Zamku Królewskim, przez Prezesa Business Centre Club Marka Goliszewskiego oraz Przewodniczącą Komisji Weryfikacyjnej Grażynę Majcher-Magdziak. Prezes Olsztyńskiego Centrum Kształcenia, mgr inż. Jan Zdziarstek zaprasza wszystkich chętnych na profesjonalne szkolenia kierowców prowadzone na europejskim poziomie.

8983806965a9ecd415d35c95d3b9fe4cdd8f657b

56188c0512d2b6ad634bf5dddd525365f8cc8804 (191-4 i 191-5)

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club są organizatorami niekomercyjnego, ogólnopolskiego przedsięwzięcia pn. Medal Europejski. Wyróżniane są wyroby i usługi, których jakość nie odbiega od poziomu europejskiego. Nominowana usługa (lub wyrób) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy oferującej usługę, zdobyte nagrody i certyfikaty. Komisja Weryfikacyjna bierze także pod uwagę czy firma korzysta ze szkoleń, seminariów na temat Unii Europejskiej, konsultacji, analiz prawnych, badań rynku itp. Celem przedsięwzięcia jest upublicznienie przykładów dobrej jakości i promocja metod jej osiągania. Mottem tego przedsięwzięcia są słowa: “Polak w świecie”.