Przegląd prasy

Auto Mobility Centrum – dla niepełnosprawnych kierowców i pasażerów

13 stycznia 2008

W dniu 16 stycznia 2008 roku (środa) o godz. 9.30. w Instytucie Transportu Samochodowego odbędzie się spotkanie poświęcone prezentacji wizji utworzenia specjalistycznej placówki usługowej dla środowiska niepełnosprawnych kierowców i pasażerów pod nazwą Auto Mobility Centrum (AMC). Idea Auto Mobility Centrum jest efektem aktywności, aspiracji i dążeń środowiska osób niepełnosprawnych ruchowo w Polsce, które ze względu na bariery w mobilności, zostało pozbawione równoprawnych szans uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Aby ta inicjatywa społeczna nie została zaprzepaszczona, grupa inicjatywna (Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom - Spinka, Instytut Transportu Samochodowego oraz Automobilklub Polski) pragnie zmobilizować najliczniejsze grono osób, reprezentantów firm
i instytucji, do twórczej i zaangażowanej aktywności na rzecz praktycznego wdrożenia tej inicjatywy. Dyrekcja ITS wyraża poparcie dla tej inicjatywy społecznej, stanowiącej wkład do procesu aktywizacji społecznej i zawodowej środowiska osób niepełnosprawnych w naszym kraju. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, których poparcie chcielibyśmy wykorzystać dla tworzenia w Polsce klimatu zrozumienia i pomocy ludziom niepełnosprawnym. Program spotkania: Prezentacja projektu przedsięwzięcia - Auto Mobility Centrum; dyskusja ; podpisanie Deklaracji Poparcia.