Przegląd prasy

Autostrady zbudujemy inaczej - mówi minister Jerzy Polaczek

16 stycznia 2006

Do końca 2013 roku na budowę dróg i autostrad wydamy ponad 100 mld pln, a z przyznanych Polsce 91 mld ? z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013 na inwestycje drogowe przeznaczonych zostanie 20 mld ?? ? poinformował premier Kazimierz Marcinkiewicz podczas konferencji prasowej 19 stycznia br. w Strykowie. ?Zbudujemy 2,5 razy więcej autostrad i 5,5 razy więcej dróg ekspresowych w 2 razy krótszym czasie? ? powiedział towarzyszący premierowi Minister Transportu i Budownictwa Jerzy Polaczek prezentując program budowy autostrad i dróg ekspresowych na lata 2006-2013.?

Rozmowa: ?Rzeczpospolita?: Uchodzi pan za przeciwnika budowy autostrad w systemie koncesyjnym. Kto będzie budował w Polsce autostrady?

Jerzy Polaczek, minister transportu i budownictwa: System koncesyjny w Polsce nie sprawdził się. Nowe odcinki powinny być więc budowane przez państwo z wykorzystaniem środków z funduszy unijnych. Dotychczasowe założenia były takie: inwestorzy prywatni będą budować bez pomocy państwa, przede wszystkim te odcinki, które mogą przynieść zyski. Później okazało się, że firmy, które zdobyły koncesje, są zbyt słabe. W kolejnych latach dokonywano po stronie publicznej zasadniczych ustępstw, jeśli chodzi o udział państwa w ryzyku związanym z realizacją inwestycji. Nie możemy kontynuować modelu, w którym państwo udziela coraz większych gwarancji, nie otrzymując nic w zamian. Wystarczy podać jeden przykład - 800 mln ? gwarancji na kilkadziesiąt lat dla firmy GTC, budującej autostradę A1. Do tego dochodzi jeszcze problem rekompensat wypłacanych koncesjonariuszom za samochody ciężarowe z winietami, które nie muszą płacić za przejazd autostradą. Gdybyśmy mieli dzisiaj gęstszą sieć autostrad zarządzanych przez prywatne firmy, nie wystarczyłoby pieniędzy z budżetu i Krajowego Funduszu Drogowego na wypłatę rekompensat.

Słowa kluczowe autostrady budowa dróg