Przegląd prasy

Bądź kierowcą ekologicznym

24 lipca 2008

Opublikowany został raport Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, który odnosi się bezpośrednio do tematu motoryzacja a ekologia. Według dyrektyw Komisji Europejskiej, przemysł motoryzacyjny do 2012 roku powinien ograniczyć emisję dwutlenku węgla do poziomu 120 mg/km. Jest to 25 procentowa różnica w porównaniu do roku 2004 r. Jedyny niekorzystny skutek to wzrost cen pojazdów wynikający z konieczności wprowadzenia drogich technologii. W raporcie PZPM znalazły się rozwiązania jak podołać zmianom i nie odczuć tego bezpośrednio na “własnej skórze”. Zostało przedstawionych nam sześć “złotych zasad” pomocnych w byciu ekokierowcami. Oto one:

- Jak najszybciej zmień bieg na wyższy.

- Kontroluj ciśnienie powietrza w ogumieniu.

- Zwracaj uwagę na ruch i staraj się jeździć płynnie.

- Usuń zbędny ładunek z pojazdu.

- Używaj dynamicznej nawigacji, aby skrócić trasę.

- Nawet na krótkich postojach wyłącz silnik.

“Środowisko to nasza wspólna sprawa. Dlatego niezbędne jest, abyśmy połączyli wysiłki zmierzające do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Wspólna akcja przemysłu i wszystkich zainteresowanych stron jest koniecznością” - mówi Jakub Faryś z PZPM. Odrębnym aspektem są stwierdzenia o warunkach zewnętrznych wpływających na emisję dwutlenku węgla do atmosfery i tu wyodrębniono między innymi: zły rodzaj świateł regulujących ruch drogowy; przestarzałą infrastrukturę drogową; rosnącą liczbę samochodów. Raport specjalny PZPM jest kompleksową publikacją poświęconą polskiej branży motoryzacyjnej. Próbuje zdefiniować pozycję Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej poprzez pryzmat sprzedaży, produkcji, bezpieczeństwa ruchu drogowego, emisji CO2 i rozwiązań podatkowych.