Przegląd prasy

Bądź życzliwy wśród uczestników ruchu drogowego

14 kwietnia 2016

11a5160deebb0b75ffe12a75a607044d74e6bf4e

http://www.otwartawarszawa.pl/

(537-84 ZDM Warszawa)

Rozpoczęła się miejska akcja “Życzliwość na drodze”, którą prowadzi Zarząd Dróg Miejskich wraz z Centrum Komunikacji Społecznej. Mieszkańcy stolicy mogą podzielić się swoimi pomysłami na poprawienie kultury jazdy po warszawskich drogach. Warszawiacy mogą zgłaszać swoje propozycje dotyczące poprawienia warunków na drodze poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania dostępne na platformie: http://otwartawarszawa.pl/zyczliwoscnadrodze lub przez wypełnienie papierowej ankiety. Na mieszkańców czekają pytania dotyczące dobrych manier na drodze, życzliwości wśród uczestników ruchu drogowego czy konfliktowych rejonów miasta. Ankiety wraz z tzw. “pudełkami pomysłów” będą dostępne w pięćdziesięciu miejscach, w tym w POP-ach Zarządu Transportu Miejskiego.  Odpowiedzi mieszkańców przyczynią się do powstania warszawskiego poradnika savoir-vivre promującego dobre maniery na drodze. Najciekawsze pomysły zostaną nagrodzone upominkami. W ramach akcji “Życzliwość na drodze”, Miasto Stołeczne Warszawa i Otwarta Warszawa będą współpracować z “Marzycielami i Rzemieślnikami. Domem Innowacji Społecznych”. Najlepsze pomysły trafią do specjalnego inkubatora, który będzie służył ich dopracowaniu uwzględniającym oczekiwania i potrzeby różnych uczestników ruchu, tak, aby można było je wdrożyć w życie. Inkubator jest miejscem i metodą służącą opracowaniu i urzeczywistnianiu pomysłów na zmiany w mieście, tak aby odpowiadały na realne potrzeby i uwzględniały istniejące uwarunkowania i w efekcie przybrały kształt, który będzie najlepiej służył mieszkańcom.

Słowa kluczowe agresja kultura jazdy Warszawa