Przegląd prasy

Bezpieczeństwo dla wszystkich

9 marca 2005

Już cztery miesiące w szkołach podstawowych realizowana jest piąta edycja programu edukacyjnego "Bezpieczeństwo dla wszystkich".

W 2004 roku w Polsce wydarzyło się 6630 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych 223 dzieci poniosło śmierć a 6883 odniosło obrażenia ciała. W stosunku do roku 2003 liczba wypadków zmniejszyła się o 360, rannych o 282. Mniej było także dzieci, które poniosły śmierć na skutek wypadku drogowego - o 18. Z przedstawionych danych wynika, że tendencja spadkowa liczby wypadków i ich ofiar z udziałem najmłodszych zdecydowanie się utrzymuje - podaje Mirosława Świdzińska, Komenda Główna Policji w Warszawie.