Przegląd prasy

"Bezpieczeństwo ruchu drogowego na czterech kontynentach"

Autor: Ministerstwo Infrastruktury, www.infrastruktura.info

5 października 2005

Konferencja prasowa rozpoczęła międzynarodową konferencję "Bezpieczeństwo ruchu drogowego na czterech kontynentach". W konferencji udział wzięli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Ryszard Krystek, dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Andrzej Grzegorczyk oraz przedstawiciele organizatora konferencji ze Szwedzkiego Instytutu Badawczego Dróg i Transportu (VTI) Urban Karlstrom i Kent Gustafson.

Organizatorem konferencji był Szwedzki Krajowy Instytut Badań Ruchu Drogowego i Transportu.

XIII edycja międzynarodowej konferencji bezpieczeństwa ruchu drogowego "Road Safety on Four Continents" dotyczyła problemów występujących w Europie, Ameryce, Afryce i Azji. Cel konferencji to przegląd stanu ostatnich badań i wydarzeń w bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz zastosowanie wyników badań w praktyce.

Sesje: Plany i strategie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie i USA; Techniki budowania modeli i ich ocena; Nowe rozwiązania w pojazdach mechanicznych oraz zastosowania ITS; Strategie i plany w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Afryce; Nowe rozwiązania w zakresie inżynierii ruchu drogowego; Strategie i plany w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Azji i Południowej Ameryce; Edukacja; Zagadnienia ekonomiczno-finansowe; Dzieci i seniorzy jako użytkownicy dróg; Systemy rejestracji wypadków drogowych; Kampanie informacyjne; Specjalne grupy użytkowników; Analiza i ocena tzw. "czarnych punktów na drogach; Zagadnienia związane ze zdrowiem; Przepisy ruchu drogowego i techniki ich egzekwowania; Bezpieczeństwo ruchu drogowego na obszarach miejskich; Niekorzystne czynniki wpływające na jazdę; Techniki zarządzania bezpieczeństwem na drogach, w tym w zakresie zarządzania prędkością; Pomiar skuteczności zastosowania prewencyjnych środków bezpieczeństwa.