Przegląd prasy

Bezpieczna droga do szkoły

17 sierpnia 2010

Jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo na drodze? Jak ułatwić dzieciom dostęp do miejsc dla nich przeznaczonych? Te pytania przyświecają wielu inicjatywom podejmowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Obok akcji edukacyjnych czy wyposażania najmłodszych w odblaski, w okolicach ośmiu placówek na Mazowszu rusza pilotażowy program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Będzie on polegał na poprawie jakości oznakowania przejść znajdujących się przy szkołach. Koszt przedsięwzięcia wynosi około 200 tys. zł. Przemieszczanie się dzieci po drogach, zwłaszcza wojewódzkich, najczęściej odbywa się na trasie do i ze szkoły. Wtedy zdarza się też najwięcej wypadków z udziałem najmłodszych - zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, w których zmuszeni są oni przekraczać nie lokalną uliczkę, ale ruchliwą drogę. W ubiegłym roku 196 nieletnich pieszych uległo wypadkom, z czego aż 8 z nich zginęło. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom zrodził się pomysł stworzenia Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie szkół zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego. Pilotażowy program obejmie 8 z 210 szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich. W ramach programu Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich dokonał diagnozy stanu wszystkich lokalizacji szkół przy drogach wojewódzkich. Zarząd województwa na podstawie tych analiz wybrał oznakowanie stosowne do poszczególnych miejsc. Wprowadzone będą oznakowania pionowe dostosowane do funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Dotyczy to zwłaszcza oznakowania ostrzegawczego A-17. Będzie wykonane z folii odblaskowo-fluorescencyjnej barwy pomarańczowej, oraz dodatkowych ograniczeń prędkości, które będą mieć odblaskowość wyższą od minimalnej wymaganej przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Oznakowanie poziome wykonane będzie w technologii grubowarstwowej. Zastosowane zostanie również ogrodzenie segmentowe U-12a (barierki ochronne) z żółtymi prętami o wysokości dostosowanej do potrzeb danej lokalizacji. W okolicach przejść dla pieszych pojawi się aktywne oznakowanie - znak D-6 i diodowe sygnalizatory ostrzegawcze, które będą zasilane bateriami słonecznymi w zestawie z czujnikami ruchu pieszego. Planowane jest sukcesywne obejmowanie tym programem pozostałych miejsc na drogach wojewódzkich zlokalizowanych przy szkołach podstawowych i gimnazjach.