Przegląd prasy

Bezpieczne dziecko na drodze

Autor: Onet.pl, "Rzeczpospolita"

9 września 2005

PZU pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego, Komendy Głównej Policji opracowało w ramach Onet.pl program pt.: “Bezpieczna szkoła z PZU”. Jest to 3-letni program mający na celu nauczenie dzieci bezpiecznego poruszania się po drogach. Program jest adresowany do dzieci, obejmuje gry i konkursy, filmy, krzyżówki i zagadki. Obok edukacyjnych zabaw dla dzieci, także rodzice i nauczyciele dowiadują się jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo na drodze. Jednym z etapów pr

ogramu jest szkolenie kadry nauczycielskiej i samorządowców. Będą mogli m.in. przygotować własną koncepcję poprawy bezpieczeństwa w okolicy konkretnej szkoły. Najlepsze projekty mają być zrealizowane.