Przegląd prasy

Bezpieczne ferie z płocką Strażą Miejską

27 stycznia 2010

Strażnicy z Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej w Płocku przez cały styczeń prowadzili zajęcia mające na celu przygotowanie dzieci i młodzież do bezpiecznego wypoczynku zimowego. Program spotkań realizowany w przedszkolach i szkołach podstawowych pod nazwą “Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską i Lwem Honorkiem” miał na celu uświadomienie dzieciom, iż z pozoru beztroskie zabawy na sankach, nartach, czy łyżwach mogą być niebezpieczne, jeśli odbywać się będą w miejscach do tego nieprzeznaczonych, m.in. blisko drogi, zbiornika wodnego. Strażnicy informowali, także dzieci, do kogo mogą zwrócić się o pomoc w przypadku zaistnienia zagrożenia, a także instruowali, jak należy korzystać z numerów alarmowych. Zajęcia po raz pierwszy prowadzone były przy pomocy specjalnie w tym celu przygotowanej prezentacji multimedialnej, której narratorem był Lew Honorek przyjaciel wszystkich dzieci. Prezentacja multimedialna zawierała dużo kolorowych clipardów, adekwatnych do omawianych zagadnień. Program zajęć Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską i Lwem Honorkiem” obejmował również zagadnienia mające na celu uświadomienie dzieciom, jakie sytuacje i zachowania stanowią zagrożenie dla ich zdrowia i życia m.in. kontakt z urządzeniami elektrycznymi, gazowymi, wodą, niebezpiecznymi przedmiotami, lekarstwami. Szczególny nacisk strażnicy położyli na kontakt z osobami obcymi oraz na uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się ze zwierzętami, a także niebezpieczeństwa wynikające ze złego zachowania się na drodze. Na koniec zajęć, każda klasa otrzymywała od strażników kolorowy plakat formatu A-3z radami Lwa Honorka z prośbą powieszenia go w widocznym miejscy w klasie, aby dzieci przez cały okres zimy przypominały sobie zasady bezpiecznej zabawy na dworze.

Dzięki inicjatywie Straży Miejskiej na terenie Płocka pojawiło się w rożnych częściach miasta dziewięć ulicznych bilbordów promujących “Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską i Lwem Honorkiem”. Bilbordy uliczne mają za zadanie cały czas przypominać o podstawowych zasadach pozwalających spędzić dzieciom bezpiecznie ferie. Nie wolno nam bowiem zapominać, iż niezagospodarowany czas dzieci i młodzieży w połączeniu z brakiem nadzoru dorosłych, sprzyja powstawaniu nieszczęśliwych zdarzeń. Na bilbordach podany został adres strony internetowej Straży Miejskiej, aby płocczanie mogli korzystać ze wskazówek dotyczących bezpiecznych zimowych zabaw oraz dowiedzieć się, jakie działania podejmujemy na rzecz dzieci spędzających ferie w mieście. Z kolei przez cały okres ferii strażnicy codziennie prowadzą zajęcia w świetlicach środowiskowych, oraz klubach osiedlowych rozmawiając z dziećmi o ich bezpieczeństwie.

Głównym celem, jaki postawili sobie strażnicy miejscy z Zespołu Profilaktyki prowadzący zajęcia w świetlicach środowiskowych to nauczenie poprzez gry, zabawy, quizy oraz konkursy najmłodszych mieszkańców naszego miasta odpowiednich zasad postępowania w różnych sytuacjach. Ze starszymi dziećmi strażnicy z Zespołu Profilaktyki rozmawiają m.in. na temat obowiązującego w naszym kraju systemu prawnego i jego poszczególnych dziedzin. Tego typu spotkania to idealna okazja do zapoznania tych młodych osób z informacjami o odpowiedzialności karnej, jaka im grozi w poszczególnym wieku. To również ważna cześć edukacji każdego człowieka. Do rozmów o bezpieczeństwie z młodszymi dziećmi strażnicy wykorzystują kolorowanki obrazujące poprawne zachowanie np. na ulicy, w domu, podczas zimowej zabawy na podwórku. Dzieci dzięki temu lepiej utrwalają sobie zasady poprawnych zachowań w różnych sytuacjach. Również w każdej świetlicy środowiskowej strażnicy zostawiają duży kolorowy plakat z radami Lwa Honorka, a dzieci same wybierają miejsce, gdzie go powieszą. Warto zauważyć, iż strażnicy Zespołu Profilaktyki działania z zakresu bezpiecznego wypoczynku zimowego skierowali nie tylko w stronę dzieci, ale również w stronę młodzieży. Patrol Szkolny w okresie ferii objął kontrolą miejsca gromadzenia się dzieci i młodzieży są to: m.in. place zabaw, parki, aleje spacerowe, górki saneczkowe, lodowiska miejskie, centra handlowe.

mł. insp. Jolanta Głowacka

rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Płocku

  fe8ea00124f7628aa3818a9ab34ccb68aeed251f

(Fot.: PD@N 328-5)

cf3a1651ff958cf3952b46de08398cbc04679efe

(Fot.: PD@N 328-6)