Przegląd prasy

„Bezpieczny autokar” 2006

24 czerwca 2006

Ruszyła akcja “Bezpieczny autokar”. "Bezpieczny autokar jest akcją całoroczną, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa podróżowania autokarami po naszych drogach" - rzecznik prasowy Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Alvin Gajadhur. "Na terenie całego kraju bierze w niej udział 300 inspektorów transportu drogowego. W razie obaw co do bezpieczeństwa podróży, każdy może ich poprosić o skontrolowanie autokaru przed wyjazdem" - dodał. Naruszenia, za jakie najczęściej nakładane są kary, to: skrócenie dziennego czasu odpoczynku, przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia bez przerwy (wynosi on 4,5 godziny) oraz nieokazanie wykresówek (tzw. tarcz z tachografu, rejestrujących czas pracy kierowcy, przebytą trasę i prędkość jazdy autokaru) podczas kontroli drogowej. Jak zauważył Gajadhur, w porównaniu z ubiegłymi latami wzrósł poziom bezpieczeństwa podróżnych, a inspektorzy zatrzymują coraz mniej dowodów rejestracyjnych pojazdów.

Od początku trwania akcji "Bezpieczny autokar", czyli od 1 czerwca 2003 roku, inspektorzy ITD skontrolowali na terenie całego kraju ponad 23,5 tys. autokarów. Średnio podczas co piątej kontroli były wykrywane naruszenia. W ich wyniku nałożono na przewoźników kary na łączną kwotę prawie 7,5 mln zł.